Home > Podyplomowe > Zarządzanie Nieruchomościami > Dzienne > Gdańsk > Zarządzanie Nieruchomościami - Gdańsk - Pomorskie

Zarządzanie Nieruchomościami - Dzienne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Zarządzanie Nieruchomościami - Dzienne - Gdańsk - Pomorskie

 • Cele
  Celem studiów jest przekazanie słuchaczom teoretycznej i praktycznej wiedzy niezbędnej do profesjonalnego i samodzielnego zarządzania majątkiem zainwestowanym w nieruchomości, a także przygotowanie do procedur kwalifikacyjnych związanych z uzyskaniem państwowej licencji w zakresie Zarządzania Nieruchomościami.
 • Szczegółowe informacje
  orzyści
  Absolwenci studiów są przygotowani do prowadzenia działalności związanej z zarządzaniem nieruchomościami. Działalność tę mogą wykonywać osoby posiadające licencję zawodową nadaną w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami. Uprawnienia uzyskuje się po ukończeniu podyplomowych studiów z tego zakresu i odbyciu praktyki zawodowej.


  Praktyczny charakter studiów
  W trakcie zajęć słuchacze zdobędą wiedzę z zakresu prawno-ekonomicznych podstaw funkcjonowania nieruchomości na rynku, zarządzania finansami oraz wyceny i pośrednictwa nieruchomości. Poznają źródła informacji o nieruchomościach, kompetencje organów administracji publicznej w zakresie gospodarowania nieruchomościami oraz praktyczne aspekty wykonywania zawodu zarządcy jako doradcy w zakresie nieruchomości. Począwszy od 2006 roku zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasoby publiczne (gminne, powiatowe, wojewódzkie oraz Skarbu Państwa) może być wykonywane tylko przez podmioty zatrudniające licencjonowanych zarządców nieruchomości (art. 189 Ustawy o gospodarce nieruchomościami). Nadrzędną zasadą programu jest umiejętne łączenie teorii z praktyką, co czyni zajęcia dla zarządców nieruchomości owocnym wsparciem w rzetelnym wykonywaniu profesji. Zajęcia prowadzą doświadczeni praktycy z dziedziny nieruchomości licencjonowani zarządcy, pośrednicy i rzeczoznawcy majątkowi.  Kadra
  Kadrę dydaktyczną na studiach tworzą wykładowcy akademiccy z zakresu prawa, finansów i zarządzania, a także doświadczeni praktycy z dziedziny nieruchomości – licencjonowani zarządcy, pośrednicy i rzeczoznawcy majątkowi. Wykładowcy na tym kierunku to m.in.: dr Angelika Kędzierska-Szczepaniak, dr Barbara Szlabowska, Piotr Konkel, Anna Kreja (prezes Polskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości), Leonard Wieczorek .

  Program
  1. Istota i cele zarządzania nieruchomościami (4 godz.)
  2. Podstawy prawne działalności zawodowej zarządcy nieruchomości – w Polsce i Unii Europejskiej. Uznawanie kwalifikacji zawodowych. (2 godz.)
  3. Pożądane cechy charakteru, wymagane umiejętności interpersonalne zarządcy nieruchomości (2 godz.)
  4. Etyka zawodowa i standardy zawodowe (3 godz.)
  5. Podstawy prawa cywilnego (7 godz.)
  6. Wybrane elementy prawa administracyjnego (8 godz.)
  7. Wybrane elementy prawa finansowego (7 godz.)
  8. Gospodarowanie nieruchomościami (8 godz.)
  9. Źródła informacji o nieruchomościach (6 godz.)
  10. Podstawowe informacje z zakresu ochrony danych osobowych (2 godz.)
  11. Zamówienia publiczne (4 godz.)
  12. Ekonomiczne podstawy zarządzania nieruchomościami (4 godz.)
  13. Wybrane elementy finansów i bankowości (4 godz.)
  14. Zarządzanie nieruchomością poprzez wartość (4 godz.)
  15. Podstawy analizy finansowo-ekonomicznej (8 godz.)
  16. Podstawy planowania i kalkulacji kosztów (4 godz.)
  17. Plan zarządzania nieruchomością (20 godz.)
  18. Przegląd technologii w budownictwie (3 godz.)
  19. Słabe miejsca w budynkach, bezpieczeństwo ubytkowe konstrukcji (3 godz.)
  20. Przegląd podstawowych regulacji prawnych, obowiązki zarządcy nieruchomości (4 godz.)
  21. Proces inwestycyjno-remontowy (4 godz.)
  22. Przeglądy techniczne budynków i urządzeń (6 godz.)
  23. Bezpieczeństwo nieruchomości (6 godz.)
  24. Przejmowanie nieruchomości do zarządzania (2 godz.)
  25. Procedury zarządzania operacyjnego (2 godz.)
  26. Umowa o zarządzanie nieruchomością (4 godz.)
  27. Zarządzanie nieruchomościami o funkcjach mieszkaniowych (28 godz.)
  28. Zarządzanie nieruchomościami inwestycyjnymi (24 godz.)
  29. Zarządzanie nieruchomościami instytucjonalnymi (6 godz.)
  30. Zarządzanie zasobami nieruchomościowymi (10 godz.)
  31. Funkcjonowanie rynków nieruchomości w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej (3 godz.)
  32. Doradztwo na rynku nieruchomości (6 godz.)
  33. Badanie i analiza rynku nieruchomości dla potrzeb zarządzania (4 godz.)
  34. Wycena nieruchomości – wybrane zagadnienia (6 godz.)
  35. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – wybrane zagadnienia (6 godz.)
  36. Sztuka argumentacji (4 godz.)
  37. Seminarium dyplomowe (25 godz.)

  Szczegółowy program

  Forma zaliczenia:
  1. Test sprawdzający
  2. Praca dyplomowa  miesiące nauki 9 liczba godzin 253 liczba zjazdów 12

   
  Partner WSB
  Pomorskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości
  grupuje w swoich szeregach głównie prywatnych przedsiębiorców i menedżerów firm zarządzających nieruchomościami. Celem Stowarzyszenia jest kształtowanie wizerunku zarządcy nieruchomościami jako osoby w pełni profesjonalnej, odpowiedzialnej i uczciwej. Osoby budzącej szacunek i zaufanie.
Inne informacje związane z Zarządzanie Nieruchomościami

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |