Home > Podyplomowe > Zarządzanie Firmą > Zaoczne > Wrocław > Studia Podyplomowe-Menedżer we Współczesnym Przedsiębiorstwie - Wrocław - Dolnośląskie

Studia Podyplomowe-Menedżer we Współczesnym Przedsiębiorstwie - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSH-Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe-Menedżer we Współczesnym Przedsiębiorstwie - Zaoczne - Wrocław - Dolnośląskie

 • Cele
  Celem studium podyplomowego „Menedżer we współczesnym przedsiębiorstwie” jest pozyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania gospodarką opartą na wiedzy, w tym e-gospodarką, przy wykorzystaniu najnowszych technologii informatycznych i informacyjno-komunikacyjnych, a także przywództwa, zarządzania zasobami ludzkimi, rozwiązywania problemów i kierowania sukcesem zawodowym i rozwojem.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Kadra kierownicza średniego i wyższego szczebla, a także inne osoby, które dopiero przygotowują się do aktywności w zarządzaniu. Wymagane dokumenty: * wypełnione podanie o przyjęcie na studia wraz z ankietą osobową, które można pobrać w Biurze Rekrutacji lub ze strony internetowej, * dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, * 3 podpisane imieniem i nazwiskiem zdjęcia o wymiarach 35 x 45 mm (kolorowe lub czarno-białe), * kopia dowodu osobistego (obie strony), * umowa o naukę, podpisana przez Kandydata (2 egzemplarze), * kopia dowodu wniesienia opłaty wpisowej
 • Szczegółowe informacje
  Studia Podyplomowe-Menedżer we współczesnym przedsiębiorstwie

  Ramowe treści studium
  Studia koncentrują się głównie na zagadnieniach: zarządzania we współczesnej gospodarce, w tym elektronicznej, opartej na wiedzy i umiędzynarodowionej, wykorzystania nowoczesnych technologii IT, rozwoju kluczowych dla gospodarki kompetencji, przywództwa, coaching-u menedżerskiego i zmian na rynku.

  Plan studium
   1.  Współczesne teorie zarządzania.
   2.  Zarządzanie w e-gospodarce.
   3.  Technologie internetowe i intranetowe w służbie menedżera.
   4.  Skuteczny przywódca i lider.
   5.  Coaching menedżerski.
   6.  Komunikacja interpersonalna.
   7.  Gospodarka oparta na wiedzy. Zmiany i trendy na rynku pracy.
   8.  E-gospodarka, e-handel.
   9.  Controlling jako instrument skutecznego menedżera.
  10. Fundusze Unii Europejskiej dla przedsiębiorstw w latach 2007-2013.
  11. Autoprezentacja.
  12. Prezentacje multimedialne- warsztaty.
  13. Determinanty sukcesów kadry kierowniczej.
  14. Działalność przedsiębiorstw w kontekście Polityki Zrównoważonego Rozwoju Unii Europejskiej.

  15. Seminarium.

Inne informacje związane z Zarządzanie Firmą

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |