Studia Podyplomowe - Zarządzanie Nowoczesną Firmą - e-learning

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Polish Open University- Wyższa Szkoła Zarządzania

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe - Zarządzanie Nowoczesną Firmą - Online

 • Profil słuchacza / wymogi
  Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe prowadzone w języku angielskim jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych, minimum na poziomie licencjata lub inżyniera oraz dobra znajomość języka angielskiego na poziomie LCCI Level II (lub równoważnym), potwierdzona odpowiednim certyfikatem lub zdaniem egzaminu English for Business Level 1 (EFBL1) w POU lub testem kwalifikacyjnym w POU
 • Tutuł uzyskany
  Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują dyplom ukończenia studiów podyplomowych nadawany przez POU.
 • Szczegółowe informacje

  Zarządzanie Nowoczesną Firmą:

  • Ludzie i Przedsiębiorstwa (1H1)

  - rozwój teorii zarządzania
  - psychologiczne i socjologiczne mechanizmy funkcjonowania człowieka   w środowisku pracy
  - źródła władzy
  - struktura organizacji
  - efektywne przywództwo i zarządzanie, style kierowania
  - definicja grupy społecznej, struktura grupy
  - rodzaje grup w organizacji
  - proces grupowy, podejmowanie decyzji
  - status i rola społeczna
  - rozwój teorii motywacji
  - potrzeby i satysfakcja z pracy
  - proces komunikacji, rodzaje komunikacji w organizacji

  • Zarządzanie zasobami ludzkimi (2H1)

  - planowanie zasobów pracy
  - rekrutacja i selekcja pracowników
  - systemy wynagrodzeń
  - polityka szkoleniowa
  - ocena personelu
  - stosunki przemysłowe
  - związki zawodowe
  - rola państwa w stosunkach przemysłowych
  - konflikty i procedury ich rozstrzygania

  • Marketing (2M1)

  - zarządzanie produktem - cykl życia produktu, marka – rodzaje, korzyści i sposoby jej rozszerzania, strategie związane z produktem-mix
  - cena - czynniki wpływające na jej ustalanie, strategie cenowe
  - planowanie dystrybucji - rola dystrybucji, kanały dystrybucyjne i strumienie w procesie dystrybucji, funkcje kanału dystrybucyjnego, kanał konwencjonalny i zintegrowany pionowo; czynniki wpływające na wybór kanału dystrybucji; decyzje podejmowane przy planowaniu kanału dystrybucyjnego
  - promocja – promotion-mix; strategie promocji, planowanie kampanii promocyjnej
  - marketing jako funkcja przedsiębiorstwa - misja i cele przedsiębiorstwa, proces planowania strategicznego, analiza otoczenia (SWOT, PEST, model 5 sił napędowych wewnątrz sektora)
  - narzędzia planowania strategicznego w marketingu - macierz Bostońska, tablica Ansoffa, model strategii konkurencji Portera
  - planowanie w marketingu - proces planowania, struktura planu marketingowego

  • Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza (2F1)

  - klasyfikacja kosztów
  - rachunek kosztów materiałowych i kosztów pracy
  - rozdzielanie i rozliczanie kosztów ogólnych
  - finansowe aspekty gospodarki zapasami (metody: FIFO, LIFO, AVCO)
  - system kosztów standardowych i analiza odchyleń
  - rachunek kosztów pełnych i rachunek kosztów marginalnych
  - zachowanie się kosztów i analiza marży jednostkowej brutto
  - analiza punktu zrównania
  - budżetowanie kapitałowe

Inne informacje związane z zarządzanie firmą

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |