Home > Studia I Stopnia > Zarządzanie Firmą > Wrocław > Studia I Stopnia- Zarządzanie Przedsiębiorstwem - Wrocław - Dolnośląskie

Studia I Stopnia- Zarządzanie Przedsiębiorstwem

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia- Zarządzanie Przedsiębiorstwem - W ciągu tygodnia - Wrocław - Dolnośląskie

 • Cele
  Studenci poznają ekonomiczne i organizacyjne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa, zagadnienia dotyczące jego strategicznego rozwoju (alianse strategiczne, fuzje, planowanie inwestycyjne), problematykę zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania produkcją, zarządzania jakością oraz metody zarządzania w logistyce. Studenci uzyskują wiedzę i umiejętności, przydatną na stanowiskach menedżerskich na różnych szczeblach organizacyjnych. Uzyskane kompetencje są pomocne również przy tworzeniu nowych jednostek gospodarczych.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  WARUNKI PRZYJĘCIA: Dostarczenie dokumentów: * oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości * 4 zdjęcia (dowodowe - podpisane na odwrocie) * kserokopię dowodu osobistego: strony 1 i 2 (nowy dowód) oraz przedłożenie dowodu osobistego celem potwierdzenia zgodności z przedstawioną kserokopią * książeczkę wojskową do sporządzenia wypisu (w przypadku mężczyzn) Wypełnienie: * ankiety osobowej * deklaracji opłat (miesięczne raty, semestralne) * oświadczenie dla celów ochrony danych osobowych * ślubowanie * upoważnienie * podanie o przyjęcie na studia
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Studia I Stopnia-Zarządzanie Przedsiębiorstwem

  Przedmioty:

  Grupa treści kształcenia ogólnego:

  * Język obcy (egzamin na poziomie B2 w dowolnym semestrze)
  * Historia gospodarcza
  * Psychologia
  * Socjologia
  * Technologie informacyjne
  * Wychowanie fizyczne
  * Bezpieczeństwo i higiena pracy


  Grupa treści podstawowych:

  * Makroekonomia
  * Mikroekonomia
  * Matematyka
  * Matematyka finansowa
  * Nauka o organizacji
  * Podstawy nauki o finansach
  * Metody zarządzania i kierowania
  * Podstawy zarządzania
  * Ochrona własności intelektualnej
  * Prawo
  * Statystyka opisowa i ekonomiczna

  Grupa treści ogólnych:

  * Badania rynkowe i marketingowe
  * Komputerowe gry kierownicze
  * Narzędzia informatyczne zarządzania
  * Podstawy marketingu
  * Rachunkowość
  * Rachunkowość finansowa
  * Zachowania organizacyjne
  * Zarządzanie projektem
  * Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
  * Zarządzanie i planowanie marketingowe
  * Zarządzanie jakością
  * Zarządzanie kadrami

  Grupa treści specjalizacyjnych:

  * Seminarium dyplomowe

  Przedmioty specjalizacyjne:

  * Zarządzanie zmianami
  * Metody zarządzania małą firmą
  * Systemy informatyczne zarządzania
  * Systemy wspomagania decyzji
  * Kontroling i budżetowanie
  * Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
  * Zarządzanie produkcją
  * Zarządzanie logistyką
  * Metody i techniki doskonalenia jakości

Inne informacje związane z Zarządzanie Firmą

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |