Studia Podyplomowe-Audyt Funduszy Unijnych w "Starym i Nowym Okresie" - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Sopocka Szkoła Wyższa

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe-Audyt Funduszy Unijnych w "Starym i Nowym Okresie" - Zaoczne - Sopot - Pomorskie

 • Cele
  Celem studiów jest przekazanie uczestnikom teoretycznych podstaw oraz praktycznych umiejętności, związanych z audytem wewnetrznym środków, pochodzących z Unii Europejskiej oraz zapoznanie z zakresem i metodami kontroli zewnętrznej tych funduszy. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez przedstawienie uczestnikom założeń przeprowadzania audytu wewnętrznego w Polsce oraz rodzajów i zasad funkcjonowania funduszy europejskich.
 • Profil słuchacza / wymogi
  Studia kierowane są do osób zatrudnionych na stanowiskach, związanych z audytem wewnętrznym, w szczególności audytem środków Unii Europejskiej, jak również dopiero zamierzających podjąć pracę w tym kierunku. Uczestnikami studiów mogą być również osoby zamierzające ubiegać się o fundusze pomocowe z Unii Europejskiej. Uczestnikami studiów mogą myć absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Nabór na studia dokonywany jest według kolejności zgłoszeń. Kandydat na studia składa następujące dokumenty: * ankieta osobowa (formularz osobowy do odbioru w Biurze Promocji i Rekrutacji Sopockiej Szkoły Wyższej, dostępny też w Internecie), * odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej, * zdjęcie legitymacyjne, * dowód wpłaty "Wpisowego" na konto Sopockiej Szkoły Wyższej
 • Szczegółowe informacje
  Studia Podyplomowe-Audyt Funduszy Unijnych w "Starym i Nowym Okresie"

  Duży nacisk zostanie położony na praktyczne wykorzystanie wiedzy uzyskanej w ramach Studium. Znaczna część zajęć prowadzona będzie w formie warsztatów, studium przypadków i ćwiczeń praktycznych, związanych z kontrolą i audytem środków unijnych. Program zajęć przewiduje ponadto zapoznanie uczestników z prawnymi i instytucjonalnymi uwarunkowaniami, związanymi z funkcjonowaniem i kontrolą funduszy Unii Europejskiej. Kadrę dydaktyczną stanowią pracownicy Sopockiej Szkoły Wyższej, pracownicy instytucji audytujących, certyfikowani audytorzy wewnętrzni, pracownicy agencji i urzędów, nadzorujących przyznawanie środków pomocowych z Unii Europejskiej.

  W ramach studiów realizowane będą następujące przedmioty:
  1. Podstawy prawne wydatkowania środków pochodzących z Unii Europejskiej
  2. Wnioski o dofinansowanie Projektu
   3. Umowa o dofinansowanie Projektu
   4. Wnioski Beneficjenta o płatność
   5. Kontrola i monitoring Projektów
   6. Zamykanie Projektów
   7. Zamykanie Działań
   8. Zamykanie Programów
   9. Funkcjonalne i organizacyjne przygotowanie do skutecznego audytowania środków unijnych
  10. Analiza ryzyka, a planowanie w audycie wewnętrznym i zewnętrznym
  11. Realizacja audytu wewnętrznego i zewnętrznego - cz. I
  12. Realizacja audytu wewnętrznego i zewnętrznego - cz. II
  13. Zewnętrzna kontrola instytucjonalna środków pochodzących z Unii Europejskiej
  14. Audyt finansowy środków pochodzących z Unii Europejskiej

Inne informacje związane z audyt finansowy

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |