Home > Kursy i Szkolenia > Finanse - ogólne > Bytów > Bilansowe i Podatkowe Zamknięcie Roku 2010 - Szkolenie - Bytów - Pomorskie

Bilansowe i Podatkowe Zamknięcie Roku 2010 - Szkolenie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Ekspert

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Bilansowe i Podatkowe Zamknięcie Roku 2010 - Szkolenie - W ciągu tygodnia - Bytów - Pomorskie

 • Cele
  Celem szkolenia jest przygotowanie służb finansowo - księgowych do zamknięcia rocznego ksiąg rachunkowych, sporządzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok oraz rozliczenia kosztów na przełomie lat podatkowych.
  Podczas szkolenia omówione zostaną najczęściej spotykane problemy wynikające z najczęściej popełnianych błędów w sprawozdaniach.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Szkolenie skierowane jest do głównych księgowych oraz osób, które przygotowują się do przeprowadzenia operacji zamknięcia bilansowego i podatkowego roku 2010.
 • Szczegółowe informacje
  Program szkolenia:
  I. Roczne sprawozdanie finansowe:

  1. Zmiany ustawy o rachunkowości obowiązujące do sprawozdania za 2010 rok.
  2. Harmonogram prac związanych z zamknięciem sprawozdania finansowego za 2010 rok.
  3. Inwentaryzacja - wymogi ustawy oraz uwagi praktyczne.
  4. Zakres sprawozdania finansowego.
  5. Wycena i prezentacja aktywów bilansu.
  6. Wycena i prezentacja pasywów bilansu.
  7. Prezentacja przychodów i kosztów w rachunku zysków i strat.
  8. Rachunek przepływów pieniężnych i pozostałe elementy sprawozdania finansowego

  II. Problemy rozliczania przychodów i kosztów na gruncie prawa bilansowego i podatkowego

  1. Różnice kursowe
  •   zasady ustalania wg przepisów podatkowych
  •   możliwe rozwiązania
  •   rozbieżności między prawem bilansowym a podatkowym
  2. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
  •   zasady ustalania wartości początkowej
  •   amortyzacja
  •   utrata wartości
  III. Pytania

Inne informacje związane z Finanse - ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |