Home > Podyplomowe > Finanse - ogólne > Gdańsk > Fundusze Strukturalne - Pozyskiwanie i Sprawozdawczość - Gdańsk - Pomorskie

Fundusze Strukturalne - Pozyskiwanie i Sprawozdawczość

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Fundusze Strukturalne - Pozyskiwanie i Sprawozdawczość - W ciągu tygodnia - Gdańsk - Pomorskie

 • Cele
  Celem studiów jest przekazanie wiedzy na temat podstawowych zasad funkcjonowania UE, sektora przedsiębiorstw, programów strukturalnych oraz funduszy pomocowych Unii Europejskiej, jak również przekazanie wiedzy praktycznej z zakresu: nawiązywania kontaktów z instytucjami odpowiedzialnymi za dystrybucję unijnych środków finansowych, procedur obowiązujących przy składaniu wniosków o dofinansowanie projektów z funduszy strukturalnych, monitoringu i sprawozdawczości.
 • Szczegółowe informacje
  Korzyści
  Po ukończeniu studiów słuchacze będą dysponować wiedzą pozwalającą na skuteczne wykorzystanie kanałów informacyjnych w celu pozyskiwania informacji o możliwościach korzystania z programów pomocowych, składania wniosków o dofinansowania z funduszy unijnych, jak również ich późniejszą skuteczną aplikację, a następnie rozliczenie. Słuchacze zdobywają umiejętności niezbędne do sprawnego przygotowania, monitorowania i zarządzania projektami finansowanymi przez instytucje europejskie. Unikalne umiejętności zdobyte podczas studiów podyplomowych będą pomocne przy: sporządzaniu wniosków
  o finansowanie, przygotowaniu koniecznych analiz i dokumentacji, przeprowadzaniu przetargów, zarządzaniu realizacją, rozliczaniu i sprawozdawczości projektów.

  Praktyczny charakter studiów
  Zajęcia składają się z kilku bloków tematycznych. Oprócz podstawowych informacji o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i jej instytucji, a także sposobie podejmowania decyzji i budżecie, zaplanowano zajęcia z zakresu zasad pozyskiwania środków finansowych z funduszy unijnych oraz tak istotnych obecnie zasad sprawozdawczości. Słuchacze poznają zasady funkcjonowania dostępnych już w Polsce programów UE dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Znaczną część programu stanowi blok warsztatowy, w ramach którego słuchacze zdobywają praktyczne umiejętności z zakresu przygotowywania wniosku, zarządzania projektem, stosowania przepisów z zakresu zamówień publicznych oraz poznają warunki poprawnego monitorowania i rozliczania projektu.

  Kadra
  Do grona osób prowadzących zajęcia należą nauczyciele akademiccy z Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, Uniwersytetu Gdańskiego oraz innych uczelni, praktycy z instytucji obsługujących fundusze unijne, z firm konsultingowych, organów administracji państwowej, specjaliści w dziedzinie organizacji i zarządzania, prawa oraz finansów. Wykładowcy na tym kierunku to m.in.: dr Anna Golejewska, dr Joanna Kuczewska, dr Joanna Stefaniak, Justyna Durzyńska, Anna Groth, Maciej Krzemiński, Karolina Lipińska, Michał Wacławik .

  Program
  1. Unia Europejska - cele i zasady funkcjonowania - podstawowe aspekty funkcjonowania. Wybrane polityki Unii Europejskiej (20 godz.)
  2. Programy i fundusze europejskie (24 godz.)
  3. System zamówień publicznych w procesie wdrażania projektów w ramach funduszy strukturalnych (12 godz.)
  4. Warsztaty projektowe (100 godz.)
  5. Zarządzanie projektem (24 godz.)
  6. Seminarium dyplomowe (8 godz.)

  Szczegółowy program studiów

  Forma zaliczenia:
  1. Wniosek na zaliczenie
  2. Praca dyplomowa

  miesiące nauki 9 liczba godzin 188 liczba zjazdów 10

  Partner WSB
  Krajowy Instytut Rozwoju Partnerstwa Publiczno-Prywatnego za zadanie stawia sobie zwiększenie szans rozwojowych podmiotów publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem jednostek samorządu terytorialnego, a także polskich i zagranicznych przedsiębiorstw poprzez udzielanie wszechstronnej pomocy związanej z projektowaniem i obsługą procesów inwestycyjnych realizowanych w drodze partnerstwa publiczno-prywatnego.

Inne informacje związane z Finanse - ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |