Studia Podyplomowe-Rachunkowość i Finanse w Przedsiębiorstwie - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Sopocka Szkoła Wyższa

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe-Rachunkowość i Finanse w Przedsiębiorstwie - Zaoczne - Sopot - Pomorskie

 • Cele
  Celem studiów jest nabycie umiejętności w zakresie przygotowania i interpretowania różnego rodzaju raportów sporządzanych na podstawie danych z ksiąg rachunkowych i podatkowych prowadzonych przez e-firmy. Słuchacze studiów potrafić będą ocenić zarówno w krótkim jak też dłuższym okresie czasu sytuację finansową i majątkową firmy. Zdobędą umiejętność samodzielnej oceny efektywności planowanych inwestycji rzeczowych, korzyści i zagrożeń z poszczególnych źródeł finansowania działalności, efektywnego planowania kosztów i przychodów firmy. Dowiedzą się, jakie warunki należy spełnić, by moc skorzystać z funduszy pomocowych UE.
 • Profil słuchacza / wymogi
  Uczestnikami studiów mogą myć absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Nabór na studia dokonywany jest według kolejności zgłoszeń. Kandydat na studia składa następujące dokumenty: * ankieta osobowa (formularz osobowy do odbioru w Biurze Promocji i Rekrutacji Sopockiej Szkoły Wyższej, dostępny też w Internecie), * odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej, * zdjęcie legitymacyjne, * dowód wpłaty "Wpisowego" na konto Sopockiej Szkoły Wyższej
 • Szczegółowe informacje
  Studia Podyplomowe-Rachunkowość i Finanse w Przedsiębiorstwie

  Dla realizacji tak postawionego celu słuchacze zdobędą wiedzę w zakresie: zasad prowadzenia ksiąg w firmie, rodzajów prowadzonych ksiąg, zagrożeń przy każdej z form prowadzonej ewidencji, informacji jakie można uzyskać z każdego rodzaju prowadzonych ksiąg, poznają różne modele rachunku kosztów, sposoby rozliczania kosztów w firmie, sposoby budżetowania kosztów i przychodów. Zdobędą także wiedzę z zakresu finansów przedsiębiorstwa i sposobów oceny działalności przedsiębiorstwa.

  W ramach studiów realizowane będą następujące przedmioty:

  1. Wprowadzenie do rachunkowości 14 godz.
  2. Międzynarodowe regulacje rachunkowości 2 godz.
  3. Rachunkowość finansowa. 40 godz.
  4. Rachunkowość w rozliczeniach podatkowych 16 godz.
  5. Rachunek kosztów i jego modele 20 godz.
  6. Budżetowanie kosztów i przychodów. 12 godz.
  7. Sprawozdawczość finansowa i jej analiza. 12 godz.
  8. Ewidencja podatkowa. 16 godz.
  9. Źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa. 20 godz.
  10. Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa. 12 godz.
  11. Studium wykonalności projektu inwestycyjnego. 16 godz.
  12. Fundusze pomocowe UE 12 godz.
  13. Prowadzenie ksiąg rachunkowych w technice komputerowej 8 godz.

Inne informacje związane z rachunkowość finansowa

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |