Studia Podyplomowe - Zarządzanie i orgnizacja produkcji - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSZiB- Wyższa Szkoła Zarządzania i Biznesu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe - Zarządzanie i orgnizacja produkcji - Zaoczne - Kraków - Małopolskie

 • Szczegółowe informacje
  Program
  1. Wprowadzenie, metodologia
   • Ewolucja metod zarządzania produkcją
  2. Metody mierzenia czasu
   • zarys historyczny (L.H.C. Tippet)
   • badania migawkowe
   • Podstawowe pojęcia (frakcja, obserwacja, obiekt, grupa obiektów)
   • Harmonogram zadań
   • tworzenie normatywów
   • fotografia dnia roboczego
   • metoda MTM
   • metody SAM, MOST, zegarowa
    • bilansowanie linii produkcyjnych
    • wykorzystywanie metod MTM, SAM, MOST, przy planowaniu produkcji
  3. Zarządzanie produkcją a zasoby ludzkie i maszynowe (w tym zagadnienia jakościowe- wg ISO 9001-2000- szkolenie AUDYTORSKIE)
   • Klasyfikacja zasobów ludzkich
   • System motywacyjny
   • Optymalne wykorzystanie ludzi i maszyn
   • Kryteria przy wyborze i zakupie maszyn
   • Baza maszynowa a systemy informatyczne
   • Możliwości definiowania zakłóceń/ przestojów
   • Wykorzystywanie bazy danych błędów w zapobieganiu i przeciwdziałaniu ewentualnym przestojom.
   • obliczanie kosztów zakłóceń i przestojów
   • diagram dostępności czasu i operacji
   • metody zbierania informacji z linii produkcyjnej (cyfrowe, analogowe)
   • nowoczesne techniki zarządzania produkcja(SPC, MSA, TQM, TPM) i dokumentacja SZJ
   • zagadnienia utrzymania jakości wg standardu ISO klasy 9000-9001 oraz standardów branżowych jak TS, QS, TL, AS 9000 w ramach systemu TQM i TPM (AUDYT)
  4. Planowanie produkcji
   • Ogólne zasady i schemat planowania
   • Produkcja krótkoseryjna niejednolita, a stała powtarzalna
   • Planowanie szybkich zmian produkcji, realizacja nieprzewidzianych pilnych zamówień
   • Planowanie błędów, i zakłóceń na inni produkcyjnej
   • Bilansowanie i raporty
   • Balans strat
  5. Planowanie kosztów
   • wyliczenie i planowanie kosztów produkcji
   • nowoczesne metody optymalizacji procesu produkcyjnego
   • możliwości zwiększania zysków przedsiębiorstwa
   • idea systemu informatycznego CASAT-filozofia redukcji kosztów i identyfikacja rezerw
  6. Zagadnienia produktywności oraz filozofia LEAN (gry-symulacje)
   LEAN MANUFACTURING - elementy
   • Zasady Ruchu Produktywności
   • "Pięć S" – metoda doprowadzenia i utrzymania na bardzo wysokim poziomie standardów organizacji stanowiska pracy
   • Kaizen – filozofia ciągłej poprawy angażująca wszystkich pracowników wszystkich szczebli. Jest to walka ze wszystkimi rodzajami strat, jakie pojawiają się w danej organizacji / systemie
   • PDCA – metoda opierająca się na ciągłym doskonaleniu w oparciu o schemat: Plan – Do – Check – Action, czyli Planuj – Zrób – Obserwuj – Wdrażaj na stałe
   • SMED – metoda pozwalająca na zdecydowane ograniczenie czasu poświęcanego na zmianę działalności czy zmianę produktu
   • Metody pracy bez zbędnych zapasów (przepływ napięty, just-in-time, Kanban).
   • Moduły uzupełniające wdrożenie produktywności
   • Doskonalenie umiejętności osobistych pracowników
  7. Systemy wspomagające zarządzanie produkcją
   • Zintegrowane systemy zarządzania- schemat
   • Specyfika modułu zarządzania produkcją
   • Rola konsultantów
   • ERP-MRP a zarządzanie produkcją
   • Prezentacja możliwości (przykładowa prezentacja wybranego systemu zintegrowanego)
   • Podstawowe przyczyny nieudanych wdrożeń
   • Systemy optymalizacji jako korekta błędów
  8. Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie
   • Logistyka w kształtowaniu procesów gospodarczych
   • Logistyka zaopatrzenia - wybór strategii zakupu (purchasing):
   • Zarządzanie logistyczne przepływem materiałów w przedsiębiorstwie:
   • Zintegrowane systemy zarządzania przepływami fizycznymi w przedsiębiorstwie

Inne informacje związane z zarządzanie produkcją

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |