Studia I Stopnia - Polska Polityka Wschodnia - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSH-Wyższa Szkoła Handlowa w Krakowie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Polska Polityka Wschodnia - Zaoczne - Kraków - Małopolskie

 • Cele
  Kształcenie w ramach specjalności POLSKA POLITYKA WSCHODNIOEUROPEJSKA ukierunkowane jest na przygotowanie kadr swobodnie poruszających się w obszarze politycznych, gospodarczych i społecznych kontaktów Polski w państwami Europy Wschodniej. Studenci zdobywają w trakcie studiów wiedzę z zakresu stosunków międzynarodowych, a także wiedzę na temat przemian politycznych i gospodarczych kształtujących nowe oblicze Europy Wschodniej.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Dokumenty wymagane w procesie kwalifikacji: * oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości (nowa matura), * oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości z wynikami klasyfikacji końcowej (stara matura), * ankieta-podanie (druk do pobrania ze strony internetowej lub w rektoracie uczelni), * ankieta kandydata (druk do pobrania ze strony internetowej lub w rektoracie uczelni), * fotokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, * 4 fotografie (wymiar 35x45 mm - lewy profil z odsłoniętym uchem), * orzeczenie lekarskie (druk do pobrania ze strony internetowej lub w rektoracie uczelni). O podjęciu czynności kwalifikacyjnych decyduje kolejność składania dokumentacji, aż do wyczerpania limitu miejsc ustalanego w każdym roku akademickim przez Kanclerza Uczelni.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje

  Kierunek: Stosunki Międzynarodowe

  Specjalność: Polska Polityka Wschodnia


  W specjalności tej kształcenie zogniskowane jest na problemach:

  • polskiej polityce wschodniej
  • rozwoju sytuacji społeczno - politycznej na obszarze Europy Wschodniej
  • specyfice rynków i gospodarek państw Europy Wschodniej
  • relacjach Europy Wschodniej z Unią Europejską i innymi partnerami zewnętrznymi
  • zaangażowaniu politycznym i gospodarczym strony polskiej w krajach Europy Wschodniej

  Program całościowy studiów kształtuje sylwetkę absolwenta dysponującego wiedzą z zakresu stosunków międzynarodowych i jednocześnie wyspecjalizowanego w tematyce wschodnioeuropejskiej.

  Opcje kariery absolwenta:

  Absolwenci mogą podejmować pracę w instytucjach państwowych, organizacjach pozarządowych i firmach prowadzących swoją działalność na obszarze Europy Wschodniej. Ze względu na specjalistyczną wiedzę absolwenci mogą być również z powodzeniem zatrudniani przez polskie i zachodnie firmy oraz instytucje planujące własną ekspansję w państwach Europy Wschodniej.     

  O. PRZEDMIOTY WYKSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

  O1. Przedmioty do wyboru

     1. Podstawy filozofii
     2. Podstawy psychologii
     3. Podstawy socjologii
     4. Europa a Polska w XX wieku
     5. Protokół dyplomatyczny
     6. Psychologia komunikacji społecznej
     7. Ochrona własności intelektualnej
     8. Metodyka prac promocyjnych

  O2. Technologia informatyczna

  O3. Język angielski w standardach LCCI

     1. Preliminary level - Pl
     2. Level one - L1
     3. Level two - L2
     4. Level three - L3

  O4. Wychowanie fizyczne - do wyboru

     1. Tenis
     2. Kulturystyka

  A. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE


  A1. Prawo
  A2. Ekonomia
  A3. Demografia
  A4. Statystyka
  A5. Nauka o państwie
  A6. Historia stosunków międzynarodowych
  A7. Geografia polityczna i ekonomiczna
  A8. Polityka gospodarcza
  A9. Interpretacja prawnicza
  A10. Logika prawnicza
  A11. Nauka o organizacji
  A12. Zachowania organizacyjne

  B. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

  B1. Międzynarodowe stosunki kulturalne
  B2. Międzynarodowe stosunki polityczne
  B3. Międzynarodowe stosunki gospodarcze
  B4. Prawo międzynarodowe publiczne
  B5. Współczesne systemy polityczne
  B6. Organizacje międzynarodowe
  B7. Integracja europejska
  B8. Polityka zagraniczna Polski
  B9. Unia Europejska - geneza i problemy
  B10. Europa Wschodnia w polityce globalnej
  B11. Europa Wschodnia w polityce regionalnej
  B12. Procesy integracyjne we współczesnym świecie
  B13. Polska polityka Wschodnia
  B14. Polityki wspólnotowe Unii Europejskiej
  B15. Zarządzanie zasobami ludzkimi

  S. PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE - WYBIERALNE


  S1. Uwarunkowania światowej wymiany handlowej
  S2. Prawo wspólnotowe
  S3. Gospodarki i rynki państw Europy Wschodniej
  S4. Europejska współpraca społeczno-polityczna
  S5. Lobbing w Unii Europejskiej
  S6. Polityka regionalna Unii Europejskiej
  S7. Transformacja społeczno-polityczna w Europie Wschodniej
  S8. Polityka regionalna i koordynacja instrumentów strukturalnych UE
  S9. Polityka gospodarcza UE
  S10. Polityka ekologiczna UE
  S11. Komunikowanie międzynarodowe i polityczne
  S12. Polska w Europie - współczesne problemy polityczne
  S13. Transformacja ustroju politycznego Rosji
  S14. Etyka biznesu
  S15. Podstawy nagocjacji
  S16. Negocjacje międzynarodowe
  S17. Przedsięb. turyst. w międzynarodowym ruchu turystycznym
  S18. Praktyczne aspekty wykorzystania funduszy strukturalnych
  S19. Psychologia zarządzania
  S20. Logistyka międzynarodowa
  S21. Polsko-ukraińskie stosunki polityczne w XX wieku
  S22. Małe i średnie firmy w Europie
  S23. Stany Zjednoczone: polityka, gospodarka, społeczeństwo
  S24. Psychologia międzykulturowa
  S25. Transformacja nowych państw członkowskich UE
  S26. Polityka funduszy Unii Europejskiej
  S27. Organizacja i technika służby zagranicznej
  S28. Stosunki Polski z wybranymi krajami/regionami
  S29. Europa środkowa i Wschodnia a Unia Europejska
  S30. Bezpieczeństwo i współpraca Polski z Europą Wschodnią
  S31. Wartościowanie pracy
  S32. Public relation - teoria i praktyka
  S33. Międzynarodowe badania marketingowe

  Praca dyplomowa


  Seminarium dyplomowe z promotorem
  Seminarium dyplomowe

  Staże i ćwiczenia praktyczne

  Praktyka dyplomowa     

Inne informacje związane z Stosunki Międzynarodowe

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |