Studia Podyplomowe - Szkolny Koordynator do Spraw Bezpieczeństwa - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe - Szkolny Koordynator do Spraw Bezpieczeństwa - Zaoczne - Kraków - Małopolskie

 • Profil słuchacza / Wymogi
  Studia organizowane i kierowane są dla kadry kierowniczej i nauczycieli do pełnienia funkcji Szkolnego koordynatora do spraw bezpieczeństwa oraz dla osób zajmujących się problematyką bezpieczeństwa szkolnego. To jednocześnie studia dla osób, które powinny znać ogólną koncepcję postępowania na wypadek zaistnienia jakichkolwiek zagrożeń. Wiedza uzyskana w ramach studiów umożliwi absolwentom osiągnięcie zamierzonych celów dla kształtowania właściwych i bezpiecznych podstaw dzieci, młodzieży oraz pracowników na terenie i w otoczeniu szkoły.
 • Szczegółowe informacje
  Są to studia o nowatorskiej koncepcji kształcenia przy stałej współpracy i partnerstwie z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, oraz ze Strażą Miejską Miasta Krakowa z kształtowania i rozwijania świadomości „Szkolnych koordynatorów do spraw bezpieczeństwa“ by nie tylko potrafili szybko i trafnie przewidywać różnorodne zagrożenia, ale także określić je i aktywnie uczestniczyć w przedsięwzięciach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w środowisku szkolnym. Umiejętności powyższe kształtowane będą dodatkowo w ramach praktyk zawodowych w Komendzie (Oddziałach) Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, oraz Straży Miejskiej (Oddziałach) Miasta Krakowa. W ramach praktyk zawodowych studenci będą uczestniczyć i współtworzyć projekty dydaktyczno-wychowawcze o charakterze profilaktycznym w aspekcie bezpieczeństwa szkolnego i lokalnego.

  Od osób skierowanych na studia wymagane będzie posiadanie niezbędnej wiedzy z zakresu przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa (ustawa o systemie oświaty, rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej o bezpieczeństwie i higienie pracy w szkołach i placówkach oświatowych, itp.). Osoby te winny wykazywać gotowość do doskonalenia swojej wiedz, posiadać umiejętność nawiązywania i utrzymywania pozytywnych kontaktów i relacji międzyludzkich, a ponadto winny być obdarzone autorytetem i powszechnym zaufaniem w środowisku szkolnym zarówno współpracowników, jak i uczniów/wychowanków. Nauczyciele ci wskazane jest by byli osobami aktywnymi zawodowo i uczestniczący w procesie dydaktyczno-wychowawczym szkoły czy placówki oświatowo-wychowawczej.

  Podstawa prawna:

  uchwała Rady Ministrów Nr 186/2006 z 7 listopada 2006 r. w sprawie działań administracji rządowej przeciwko przemocy w szkołach i placówkach oraz uchwała Rady Ministrów z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia Rządowego programu poprawy stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach „Zero tolerancji dla przemocy w szkole”.

  Lista przedmiotów:

  1. Dialog i negocjacje w warunkach interwencji
  2. Bezpieczeństwo i profilaktyka instytucji i placówek szkolnych
  3. Podstawy prawne gwarantujące bezpieczeństwo młodzieży szkolnej
  4. Zasady organizacji i przeprowadzenia ewakuacji w sytuacji zagrożenia
  5. Patologie społeczne i ich profilaktyka
  6. Organizacja i bezpieczeństwo imprez masowych
  7. Analiza ryzyk i sposoby ich ubezpieczania
  8. Podstawy ratownictwa przedmedycznego
  9. Konsekwencje niewłaściwych zachowań w środowisku szkolnym
  10. Zagrożenia cywilizacyjne XXI wieku

  Liczba godzin ogółem: 270 (dwa semestry)
  Podstawową formą zajęć są sesje zaoczne (soboty i niedziele)
  Liczba semestrów: 2

Inne informacje związane z Bezpieczeństwo Publiczne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |