Kurs Podstawowy Strażników Gminnych

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Tarbonus

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Kurs Podstawowy Strażników Gminnych - W ciągu tygodnia - Kraków - Małopolskie

 • Profil słuchacza / wymogi
  Szkolenie przeznaczone jest dla nowoprzyjętych pracowników Straży Gminnej w oparciu o program szkolenia opracowany na podstawie Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich) – Dz. U. Nr 220 poz. 1731 zatwierdzony przez Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji.
 • Szczegółowe informacje
  Program szkolenia:
  • Organizacja i zadania straży gminnych(miejskich),
  • Wybrane zagadnienia z zakresu etyki zawodowej,
  • Podstawowe zagadnienia prawa administracyjnego dla potrzeb pracowników straży gminnych(miejskich),
  • Elementy prawa karnego i prawa wykroczeń,
  • Postępowanie w sprawach karnych oraz sprawach o wykroczenie,
  • Elementy kryminalistyki,
  • Wybrane zagadnienia kryminologii,
  • Podstawowe elementy psychologii,
  • Wybrane zagadnienia prewencji,
  • Użycie środków przymusu bezpośredniego,
  • Podstawowe wiadomości z zakresu organizacji i zasad wykonywania konwojów,
  • Podstawowe wiadomości z zakresu organizacji i zasad wykonywania ochrony obiektów,
  • Wybrane zagadnienia z przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym,
  • Wybrane zagadnienia z technik i taktyk i interwencji,
  • Wybrane zagadnienia z łączności,
  • Elementy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych,
  • Udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej - wg standardów EFR
  • Organizacja oraz zakres i sposoby współdziałania z właściwymi podmiotami w zakresie ochrony porządku w gminie,
  • Zadania straży gminnej i miejskiej w systemie ochrony cywilnej,
  • Praktyka zawodowa odbywana w jednostce straży.
  Czas trwania szkolenia: 312 h (32 dni)
  Termin szkolenia: kwiecień/maj 2011 r.

  Koszt proponowanego szkolenia obejmuje: opracowanie dydaktyki szkoleniowej, przeprowadzenie zajęć teoretycznych oraz praktycznych, pomoce i materiały dydaktyczne.

  Kadra dydaktyczna: stanowią oficerowie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie posiadający profesjonalne przygotowanie teoretyczne poparte wieloletnią praktyką pracy w terenie na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego.

  Nasze kompetencje potwierdzają m.in.:

  - Certyfikat ISO 9001,
  - Certyfikat Uznania Kompetencji Jednostki Edukacyjnej (przyzanny przez Centralny Instytut Ochrony Pracy) w zakresie szkoleń BHP,
  - Akredytacje Kuratorium Oświaty.

Inne informacje związane z egzamin policji

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |