Studia Podyplomowe - Edukacja dla Bezpieczeństwa i Obronności - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe - Edukacja dla Bezpieczeństwa i Obronności - Zaoczne - Kraków - Małopolskie

 • Cele
  Celem studiów jest przygotowanie pedagogiczne, metodyczne i psychologiczne nauczycieli do nauczania nowego przedmiotu edukacji dla bezpieczeństwa (na wszystkich szczeblach edukacyjnych) zdobycie, aktualizacja oraz podwyższenie kwalifikacji z zakresu problematyki bezpieczeństwa odnoszącej się do środowiska: szkolnego, lokalnego, regionalnego z uwzględnieniem działań profilaktycznych w przypadku możliwości wystąpienia potencjalnego zagrożenia. Absolwenci uzyskują możliwość realizacji procesu nauczania w zakresie powyższej problematyki zgodnie z obowiązującą podstawą kształcenia (podstawa prawna).
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Studia organizowane i kierowane są dla nauczycieli gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, Szkół Wyższych, wychowawców posiadających wykształcenie pedagogiczne (studia I lub II stopnia), oraz koordynatorów do spraw bezpieczeństwa w szkołach, planujących uzyskać kwalifikacje z zakresu nowowprowadzonego przedmiotu „Edukacja dla Bezpieczeństwa”, (który zastępuje dotychczasowy przedmiot: „Przysposobienie Obronne”) oraz do personelu pionu administracji rządowej a także przedstawicieli służb mundurowych, którzy nie posiadają przygotowania specjalistycznego z zakresu edukacji ukierunkowanej na problematykę bezpieczeństwa.
 • Szczegółowe informacje
  Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 4 poz. 17)

  Cel studiów:
  - wyposażenie uczestników w wiedzę z zakresu problematyki bezpieczeństwa
  i działań w kontekście przeciwdziałania wszelkim skutkom potencjalnych zagrożeń,
  - ukazywanie swoistości i konieczności procesu kształcenia dzieci w zakresie unikania skutków współczesnych zagrożeń życia i zdrowia człowieka w świetle aktualnej wiedzy z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa,
  - zapoznanie się z niekonwencjonalnymi sposobami wspomagania procesu kształtowania bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży ze szczególnym zwróceniem uwagi na właściwe kształtowanie potrzeb zdrowotnych;
  - wskazanie optymalnych zasad i form współpracy nauczycieli i wychowawców
  z pracownikami służb medycznych, porządkowych i prewencyjnych.

  Lista przedmiotów
  1. Podstawy prawne funkcjonowania ochrony ludności
  2. Wybrane aspekty elementy bezpieczeństwa publicznego
  3. System bezpieczeństwa i obronności RP
  4. Zagrożenia cywilizacyjne XXI wieku
  5. Zasady organizacji i przeprowadzania ewakuacji ludności
  6. Awarie i katastrofy techniczne
  7. Psychofizyczne diagnozy zagrożeń i sytuacji trudnych
  8. Profilaktyka i organizacja działań w sytuacjach ekstremalnych
  9. Prawne aspekty zarządzania bezpieczeństwem
  10. Podstawy ratownictwa przedmedycznego
  11. Metodyka nauczania przedmiotu: edukacja dla bezpieczeństwa
  12. Projektowanie działań edukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa

  Liczba godzin ogółem: 360 (trzy semestry)
  Podstawową formą zajęć są sesje zaoczne (soboty i niedziele)
  Praktyka pedagogiczna: 150 godzin
  Liczba semestrów: 3

Inne informacje związane z Bezpieczeństwo Publiczne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |