Studia Podyplomowe - Restrukturyzacja zakładów opieki zdrowotnej w Polsce - Łódź - Łódzkie - Restrukturyzacja łodz - I861

Home>Podyplomowe>Administracja w Służbie Zdrowia>Zaoczne>Łódź>Studia Podyplomowe - Restrukturyzacja zakładów opieki zdrowotnej w Polsce - Łódź - Łódzkie
 
Studia Podyplomowe - Restrukturyzacja zakładów opieki zdrowotnej w Polsce - Zaoczne
Linki sponsorowane
Loading...

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem
Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania

Studia Podyplomowe - Restrukturyzacja zakładów opieki zdrowotnej w Polsce - Łódź - Łódzkie

Imię
Nazwisko
E-mail
Telefon
Województwo
Telefon komórkowy
Komentarz / Pytanie
Aby wysłać prośbę, musisz zaakceptować politykę prywatności
* Wymagane pola

Wkrótce otrzymasz odpowiedź od przedstawiciela centrum: Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania.
Prosimy o poprawne wypełnienie pól
Glosarium
  • Podyplomowe studia restrukturyzacja zoz
  • Restrukturyzacja szpitala szkolenie
  • Restrukturyzacja łodz
  • Studia podyplomowe przeksztalcenia wlasnościowe
  • Studia podyplomowe z samorządu łódź
Studia Podyplomowe - Restrukturyzacja zakładów opieki zdrowotnej w Polsce - Łódź - Łódzkie Szczegóły
Cel:
Organizatorzy Studiów: * Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi * Krajowy Instytut Ubezpieczeń w Warszawie we współpracy z: * Centre for Management Training przy Uniwersytecie Warszawskim – International MBA Program * Clark University (Worcester) – program MBA in Health Care * Clark University – program Master of Public Administration in Health Systems (MPA) * Israeli College (Tel Aviv) * Partner: Kancelaria Prawna Hogan & Hartson w Warszawie Sylwetka absolwenta Program studiów obejmuje problematykę zarządzania publicznymi i prywatnymi zakładami opieki zdrowotnej oraz finansowania ochrony zdrowia. Zachodzące w tym sektorze procesy restrukturyzacji i adaptacji do warunków gospodarki rynkowej, w tym przekształcenia własnościowe sprawiają, że do kierowania nim konieczna jest także wiedza i umiejętności z zakresu finansów, prawa, organizacji i zarządzania, marketingu. Ukończenie Studiów Podyplomowych daje wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą sensu, celów, zasad i problemów restrukturyzacji zakładów opieki zdrowotnej, w tym umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami. Przygotowuje absolwenta do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami, przedsięwzięciami w organizacji o charakterze gospodarczym i administracyjnym.
Profil słuchacza / Wymogi:
Adresaci Studiów: Studia Podyplomowe restrukturyzacja zakładów opieki zdrowotnej w polsce organizowane są na użytek osób legitymujących się wyższym wykształceniem (minimum dyplomem licencjackim), które karierę zawodową wiążą z działalnością systemu ochrony zdrowia w Polsce, zarządzaniem poszczególnymi segmentami i/lub jednostkami organizacyjnymi tego systemu. Program Studiów przygotowany został w odpowiedzi na oczekiwania: * osób zarządzających jednostkami i organizatorów ochrony zdrowia w urzędach samorządów wojewódzkich, miejskich i powiatowych, * praktykujących lekarzy, pielęgniarek, farmaceutów, prawników, ekonomistów oraz przedstawicieli innych zawodów związanych z organizowaniem, działalnością i zarządzaniem podmiotów systemu ochrony zdrowia, * absolwentów wszystkich kierunków studiów medycznych, * absolwentów specjalizacji nauk o zdrowiu, * pracowników jednostek ochrony zdrowia, * innych osób, zainteresowanych zdobywaniem nowych kwalifikacji, uaktualnianiem wiedzy i profesjonalnym przygotowaniem do pracy w jednostkach organizacyjnych systemu ochrony zdrowia, * osób przygotowujących się do podjęcia studiów MBA lub MPA
Szczegółowe informacje:
Program kształcenia Restrukturyzacja zakładów opieki zdrowotnej w Polsce

Celem studiów jest przekazanie oraz usystematyzowanie wiedzy na temat instrumentów i procedur restrukturyzacji oraz przekształceń własnościowych, niezbędnych nie tylko w warunkach kryzysu, ale również wtedy, kiedy przedsiębiorstwo w doskonałej kondycji poszukuje metod wzrostu swojej wartości, względnie może podjąć szerszą ekspansję rynkową. Studia mają charakter interdyscyplinarny, pokazują proces restrukturyzacji jako element rozwojowej koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem; przekazują wiedzę użyteczną, popartą wieloma praktycznymi przykładami. Przeznaczone są dla osób pracujących na stanowiskach kierowniczych lub przygotowujących się do tej roli.

  Zakres programu kształcenia

Zabezpieczenie zdrowotne w Polsce – zobowiązania konstytucyjne i regulacje prawne a praktykasystemu ochrony zdrowia
   
Struktura, sposób funkcjonowania i finansowania polskiego systemu ochrony zdrowia
   
Zakład opieki zdrowotnej w polskim systemie ochrony zdrowia

Szpital jako centrum kompetencji systemu ochrony zdrowia
   
Podstawy formalno-prawne procedur restrukturyzacyjnych
   
Przekształcenia własnościowe szpitali publicznych w świetle przepisów prawa
   
Misja, cele i style zarządzania ZOZ-ami o różnym statusie i strukturze własności: publicznym, prywatnym, mieszanym, spółdzielczym.
   
Procedury przekształceń własnościowych zakładów opieki zdrowotnej w Polsce

Zarządzanie przez restrukturyzację – restrukturyzacja jako proces stałej adaptacji do warunków otoczenia

Restrukturyzacja zakładów opieki zdrowotnej w wybranych krajach – przykłady i przestrogi dla Polski

Instrumenty restrukturyzacji: planowanie strategiczne i operacyjne, reorganizacja, controlling, prywatyzacja, reprocessing, outsourcing, budżetowanie, polityka kadrowa, dyscyplinowanie finansowe
   
Rynek świadczeń zdrowotnych i usług medycznych w Polsce – diagnoza i rokowania
   
Publiczne i niepubliczne ubezpieczenia zdrowotne w procesie restrukturyzacji

Kontraktowanie świadczeń w różnych wersjach planów restrukturyzacyjnych

Gospodarka finansowa w szpitalu w okresie transformacji

Ekonomiczne i formalno-prawne kryteria konstruowania i analizy kontraktów z partnerami branżowymi i pozabranżowymi

Pozyskiwanie funduszy na program restrukturyzacyjny

Gospodarka lekowa w szpitalu
   
Restrukturyzacja jako forma zarządzania systemem i przedsiębiorstwem ochrony zdrowia

Reformowanie systemu ochrony zdrowia poprzez komercjalizację i prywatyzację

Zarządzanie personelem
   
Zarządzanie informacją i informatyzacja w systemie ochrony zdrowia
   
Rola organu założycielskiego w procedurze przekształcania szpitala publicznego w niepubliczny
   
Droga formalno-prawna (kolejne kroki procedury) tworzenia i uruchamiania szpitala jako spółki prawa handlowego
   
Rola, zakres działania i odpowiedzialność likwidatora podmiotu publicznego w procesie transformacji szpitala publicznego w niepubliczny

Zarządzanie strategiczne i programy operacyjne – konstruowanie planów
   
Plany restrukturyzacyjne na użytek szpitali o różnych poziomach restrukturyzacyjnych – case study
   
Wzorcowe dokumenty i procedury przekształceń własnościowych szpitali w Polsce
   
Business English in Health Care – konsultacje (fakultatywne)

Seminarium specjalizacyjne (dyplomowe)

Forma zaliczenia studiów

Uczestnicy Studiów otrzymają świadectwa ukończenia studiów podyplomowych restrukturyzacja zakładów opieki zdrowotnej w polsce wydane przez Społeczną Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, jeżeli:

   1. przygotował pracę podyplomową, która uzyskała pozytywną recenzję,
   2. zaliczył wszystkie moduły tematyczne składające się na program nauczania.

Ponadto, absolwenci otrzymują również Certyfikat Krajowego Instytutu Ubezpieczeń potwierdzający wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie zarządzania ryzykiem, bezpieczeństwa i ubezpieczeń.
   

Inne informacje związane z Podyplomowe i Administracja w Służbie Zdrowia: