Studia Podyplomowe - Restrukturyzacja zakładów opieki zdrowotnej w Polsce - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe - Restrukturyzacja zakładów opieki zdrowotnej w Polsce - Zaoczne - Łódź - Łódzkie

 • Cele
  Organizatorzy Studiów: * Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi * Krajowy Instytut Ubezpieczeń w Warszawie we współpracy z: * Centre for Management Training przy Uniwersytecie Warszawskim – International MBA Program * Clark University (Worcester) – program MBA in Health Care * Clark University – program Master of Public Administration in Health Systems (MPA) * Israeli College (Tel Aviv) * Partner: Kancelaria Prawna Hogan & Hartson w Warszawie Sylwetka absolwenta Program studiów obejmuje problematykę zarządzania publicznymi i prywatnymi zakładami opieki zdrowotnej oraz finansowania ochrony zdrowia. Zachodzące w tym sektorze procesy restrukturyzacji i adaptacji do warunków gospodarki rynkowej, w tym przekształcenia własnościowe sprawiają, że do kierowania nim konieczna jest także wiedza i umiejętności z zakresu finansów, prawa, organizacji i zarządzania, marketingu. Ukończenie Studiów Podyplomowych daje wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą sensu, celów, zasad i problemów restrukturyzacji zakładów opieki zdrowotnej, w tym umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami. Przygotowuje absolwenta do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami, przedsięwzięciami w organizacji o charakterze gospodarczym i administracyjnym.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Adresaci Studiów: Studia Podyplomowe restrukturyzacja zakładów opieki zdrowotnej w polsce organizowane są na użytek osób legitymujących się wyższym wykształceniem (minimum dyplomem licencjackim), które karierę zawodową wiążą z działalnością systemu ochrony zdrowia w Polsce, zarządzaniem poszczególnymi segmentami i/lub jednostkami organizacyjnymi tego systemu. Program Studiów przygotowany został w odpowiedzi na oczekiwania: * osób zarządzających jednostkami i organizatorów ochrony zdrowia w urzędach samorządów wojewódzkich, miejskich i powiatowych, * praktykujących lekarzy, pielęgniarek, farmaceutów, prawników, ekonomistów oraz przedstawicieli innych zawodów związanych z organizowaniem, działalnością i zarządzaniem podmiotów systemu ochrony zdrowia, * absolwentów wszystkich kierunków studiów medycznych, * absolwentów specjalizacji nauk o zdrowiu, * pracowników jednostek ochrony zdrowia, * innych osób, zainteresowanych zdobywaniem nowych kwalifikacji, uaktualnianiem wiedzy i profesjonalnym przygotowaniem do pracy w jednostkach organizacyjnych systemu ochrony zdrowia, * osób przygotowujących się do podjęcia studiów MBA lub MPA
 • Szczegółowe informacje
  Program kształcenia Restrukturyzacja zakładów opieki zdrowotnej w Polsce

  Celem studiów jest przekazanie oraz usystematyzowanie wiedzy na temat instrumentów i procedur restrukturyzacji oraz przekształceń własnościowych, niezbędnych nie tylko w warunkach kryzysu, ale również wtedy, kiedy przedsiębiorstwo w doskonałej kondycji poszukuje metod wzrostu swojej wartości, względnie może podjąć szerszą ekspansję rynkową. Studia mają charakter interdyscyplinarny, pokazują proces restrukturyzacji jako element rozwojowej koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem; przekazują wiedzę użyteczną, popartą wieloma praktycznymi przykładami. Przeznaczone są dla osób pracujących na stanowiskach kierowniczych lub przygotowujących się do tej roli.

    Zakres programu kształcenia

  Zabezpieczenie zdrowotne w Polsce – zobowiązania konstytucyjne i regulacje prawne a praktykasystemu ochrony zdrowia
     
  Struktura, sposób funkcjonowania i finansowania polskiego systemu ochrony zdrowia
     
  Zakład opieki zdrowotnej w polskim systemie ochrony zdrowia

  Szpital jako centrum kompetencji systemu ochrony zdrowia
     
  Podstawy formalno-prawne procedur restrukturyzacyjnych
     
  Przekształcenia własnościowe szpitali publicznych w świetle przepisów prawa
     
  Misja, cele i style zarządzania ZOZ-ami o różnym statusie i strukturze własności: publicznym, prywatnym, mieszanym, spółdzielczym.
     
  Procedury przekształceń własnościowych zakładów opieki zdrowotnej w Polsce

  Zarządzanie przez restrukturyzację – restrukturyzacja jako proces stałej adaptacji do warunków otoczenia

  Restrukturyzacja zakładów opieki zdrowotnej w wybranych krajach – przykłady i przestrogi dla Polski

  Instrumenty restrukturyzacji: planowanie strategiczne i operacyjne, reorganizacja, controlling, prywatyzacja, reprocessing, outsourcing, budżetowanie, polityka kadrowa, dyscyplinowanie finansowe
     
  Rynek świadczeń zdrowotnych i usług medycznych w Polsce – diagnoza i rokowania
     
  Publiczne i niepubliczne ubezpieczenia zdrowotne w procesie restrukturyzacji

  Kontraktowanie świadczeń w różnych wersjach planów restrukturyzacyjnych

  Gospodarka finansowa w szpitalu w okresie transformacji

  Ekonomiczne i formalno-prawne kryteria konstruowania i analizy kontraktów z partnerami branżowymi i pozabranżowymi

  Pozyskiwanie funduszy na program restrukturyzacyjny

  Gospodarka lekowa w szpitalu
     
  Restrukturyzacja jako forma zarządzania systemem i przedsiębiorstwem ochrony zdrowia

  Reformowanie systemu ochrony zdrowia poprzez komercjalizację i prywatyzację

  Zarządzanie personelem
     
  Zarządzanie informacją i informatyzacja w systemie ochrony zdrowia
     
  Rola organu założycielskiego w procedurze przekształcania szpitala publicznego w niepubliczny
     
  Droga formalno-prawna (kolejne kroki procedury) tworzenia i uruchamiania szpitala jako spółki prawa handlowego
     
  Rola, zakres działania i odpowiedzialność likwidatora podmiotu publicznego w procesie transformacji szpitala publicznego w niepubliczny

  Zarządzanie strategiczne i programy operacyjne – konstruowanie planów
     
  Plany restrukturyzacyjne na użytek szpitali o różnych poziomach restrukturyzacyjnych – case study
     
  Wzorcowe dokumenty i procedury przekształceń własnościowych szpitali w Polsce
     
  Business English in Health Care – konsultacje (fakultatywne)

  Seminarium specjalizacyjne (dyplomowe)

  Forma zaliczenia studiów

  Uczestnicy Studiów otrzymają świadectwa ukończenia studiów podyplomowych restrukturyzacja zakładów opieki zdrowotnej w polsce wydane przez Społeczną Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, jeżeli:

     1. przygotował pracę podyplomową, która uzyskała pozytywną recenzję,
     2. zaliczył wszystkie moduły tematyczne składające się na program nauczania.

  Ponadto, absolwenci otrzymują również Certyfikat Krajowego Instytutu Ubezpieczeń potwierdzający wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie zarządzania ryzykiem, bezpieczeństwa i ubezpieczeń.
     

Inne informacje związane z Administracja w Służbie Zdrowia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |