Zdrowie Publiczne - Kurs - e-learning

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Polski Uniwersytet Wirtualny

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Galeria obrazów

Szczegóły Zdrowie Publiczne - Kurs - Online

 • Profil słuchacza / wymogi
  Wszyscy zainteresowani.
 • Szczegółowe informacje
  Poszerzająca się wiedza o człowieku — i to zarówno ta, której źródłem są nauki filozoficzne, ekologia, jak i ta, której źródłem jest głównie medycyna i fizjologia — spowodowała, że współczesny człowiek ma możliwości udziału w tworzeniu nowej jakości życia. Obecnie wielu autorów opowiada się za holistyczną koncepcją zdrowia, która ujmowałaby zdrowie w sposób całościowy i komplementarny.
  Zdrowie należy do kilku najważniejszych filarów uznawanych wartości życia. Rozumiane jest jako brak choroby lub dolegliwości, jako dobre samopoczucie lub stan niewymagający interwencji medycznej. Zdrowie i choroba oraz ochrona zdrowia i zapobieganie chorobom należą do istotnych doświadczeń życia codziennego i łączą się wyraźnie z prawem do życia.
  Zdrowie jest kształtowane przez procesy życia społecznego, wymaga ciągłej adaptacji i podlega nieustannej ewolucji. Celem tego kursu jest ukazanie wielu płaszczyzn funkcjonowania zdrowia (fizycznej, psychicznej, społecznej, kulturowej itp.) oraz znaczenia czynników warunkujących zdrowie w kategorii zdrowia publicznego, a także poznanie genezy i założeń zdrowia publicznego w ramach systemowej koncepcji ochrony zdrowia.

  Cel kursu:
  • poznanie stanowisk i podejść naukowych do definiowania zdrowia,
  • zapoznanie uczestników kursu z różnicowaniem pojęć medycznych (promocja zdrowia, edukacja zdrowotna, profilaktyka, wychowanie zdrowotne, polityka zdrowotna),
  • zapoznanie z problematyką chorób cywilizacyjnych i społecznych,
  • zapoznanie z podstawowymi zasadami profilaktyki i opieki nad chorymi,
  • poznanie definicji, zadań i funkcji zdrowia publicznego,
  • omówienie roli organizacji ochrony zdrowia w kształtowaniu zdrowia,
  • omówienie kształcenia i doskonalenia zawodowego pielęgniarek w aspekcie zdrowia publicznego,
  • analiza systemu opieki zdrowotnej w Polsce.
  Zawartość kursu:
  1. Procesy kształtujące problematykę zdrowia publicznego
  2. Uwarunkowania higieniczne zdrowia populacji
  3. Profilaktyka i higiena pracy w ochronie zdrowia
  4. Zachowania zdrowotne i ich związek z ochroną zdrowia
  5. Epidemiologia środowiskowa
  6. Zdrowie publiczne a choroby zakaźne
  7. Udział zdrowia publicznego i działań promujących zdrowie w osiąganiu celów zdrowotnych
  8. Polityka zdrowotna w Polsce i Europie
  9. Opieka zdrowotna w Polsce

Inne informacje związane z zdrowie publiczne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |