Studia Podyplomowe - Technologia Farmaceutyczna - Łódź - Łódzkie - Chemia leków podyplomowe - Cena za studia farmaceutyczne - I2078

Home>Podyplomowe>Farmacja>Zaoczne>Łódź>Studia Podyplomowe - Technologia Farmaceutyczna - Łódź - Łódzkie
 
Studia Podyplomowe - Technologia Farmaceutyczna - Zaoczne
Linki sponsorowane
Loading...

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem
Wyższa Szkoła Zawodowa Łódzkiej Korporacji Oświatowej w Łodzi

Studia Podyplomowe - Technologia Farmaceutyczna - Łódź - Łódzkie

Imię
Nazwisko
E-mail
Telefon
Województwo
Telefon komórkowy
Komentarz / Pytanie
* Wymagane pola

Chcę otrzymywać darmowe informacje na mój adres email lub telefonicznie.

Wkrótce otrzymasz odpowiedź od przedstawiciela centrum: Wyższa Szkoła Zawodowa Łódzkiej Korporacji Oświatowej w Łodzi.
Akceptuję warunki regulamin Educaedu Business S.L. i polityka ochrony danych osobowych
Prosimy o poprawne wypełnienie pól
Glosarium
  • Cena za studia farmaceutyczne
  • Chemia leków podyplomowe
  • Podyplomowe farmaceutyczne
  • Podyplomowe studia farmaceutyczne
  • Studia farmaceutyczne łodź
  • Studium farmaceutyczne łódź
  • Technologia farmaceutyczna
Podziel się z innymi:
Studia Podyplomowe - Technologia Farmaceutyczna - Łódź - Łódzkie Szczegóły
Cel:
Absolwent uzyska wiadomości i umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu „technik farmaceutyczny”. W szczególności będzie to: - organizowanie i wykonywanie pracy na poszczególnych stanowiskach w aptece, laboratorium galenowym lub zakładzie produkcyjnym, - posługiwanie się sprzętem zmechanizowanym, służącym do produkcji i konfekcjonowania półproduktów i gotowych leków; - wykonywanie wszystkich postaci leku recepturowego, - usuwania niezgodności recepturowych napotkanych w pracy aptecznej - udzielanie prawidłowej informacji o leku, - wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem administracji i sprawozdawczości aptecznej, - produkowanie leków w skali przemysłowej, - szerzenie profilaktyki i edukacji zdrowotnej, zgodnie z kompetencjami zawodowymi.
Praktyki:
Praktyki zawodowe wynikające z planu studiów odbywają się wymiarze co najmniej 4 tygodni.
Profil słuchacza / Wymogi:
Warunki przyjęcia na studia: - złożenie wymaganych dokumentów, - wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych: kwestionariusz osobowy, podanie, umowa o naukę (do pobrania na naszej stronie), - wpłata wpisowego. Wymagane dokumenty: - dyplom ukończenia studiów I-go lub II-go stopnia, - 3 fotografie, - orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na studiach, - kserokopia obu stron dowodu osobistego (powiększona dwukrotnie), - potwierdzenie wpłaty wpisowego na rachunek bankowy Uczelni lub dokonanie wpłaty w Dziekanacie. - zaświadczenie z pracy, że studia umożliwiają podniesienie kwalifikacji zawodowych - oświadczenie - CV
Szczegółowe informacje:
Studia Podyplomowe: Technologie Farmaceutyczne

Wiadomości i umiejętności uzyskane podczas studiów określają możliwości zatrudnienia absolwentów w takich miejscach pracy jak:

- apteki,
- hurtownie farmaceutyczne,
- przedsiębiorstwa zaopatrzenia farmaceutycznego i aptek,
- fabryki farmaceutyczne,
- wytwórnie artykułów farmaceutycznych, higienicznych i leków,
- wojewódzkie inspektoraty farmaceutyczne,
- farmaceutyczne szkoły zawodowe,
- laboratoria produkcyjne i analityczne,
- inne placówki (w zależności od rodzaju dodatkowych kwalifikacji zawodowych uzyskanych przez absolwenta) niekoniecznie spokrewnionych z chemią.

 Nazwa przedmiotu
   


Psychologia

Farmakognozja
    
Farmakologia z chemią leków
    
Technologia postaci leku
    
Analiza leków
    
Anatomia, fizjologia, patofizjologia oraz pomoc przedmedyczna

Ustawodawstwo zawodowe i ekonomika
    
Seminarium dyplomowe
Inne informacje związane z Podyplomowe i Farmacja: