Home > Podyplomowe > Analiza i Ocena Projektów > Zaoczne > Kraków > Studia Podyplomowe - Przygotowanie, zarządzanie i ewaluacja projektów europejskich - Kraków - Małopolskie

Studia Podyplomowe - Przygotowanie, zarządzanie i ewaluacja projektów europejskich - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe - Przygotowanie, zarządzanie i ewaluacja projektów europejskich - Zaoczne - Kraków - Małopolskie

 • Cele
  CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Program studiów obejmuje szeroki zakres zagadnień dotyczących funduszy strukturalnych dostępnych w ramach programów operacyjnych na lata 2007-2013. Szczególny nacisk położony jest na zajęcia warsztatowe z zakresu planowania, przygotowania podstawowej dokumentacji i zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej. W ramach tych zajęć słuchacze opracowują różne typy wniosków doradczych, szkoleniowych, partnerskich oraz niezbędną dokumentację analityczną, sprawozdawczą i ewaluacyjną. Ze względu na praktyczny aspekt studiów, w charakterze wykładowców zaangażowani są również specjaliści - praktycy. ADRESACI STUDIÓW Studia adresowane są do właścicieli i pracowników przedsiębiorstw, firm konsultingowych, pracowników administracji publicznej i samorządowej, organizacji pozarządowych. Uczestnikami studiów mogą być, zarówno osoby, które nie zetknęły się jeszcze z programami UE, jak i osoby, które mają już pewne doświadczenie, przygotowują się do zarządzania funduszami strukturalnymi i mają do czynienia z procedurami ewaluacji. Mogą w studiach również uczestniczyć absolwenci szkół wyższych, którzy pragną zdobyć nowe, konkretne kwalifikacje, stwarzające perspektywę kariery zawodowej.
 • Szczegółowe informacje
  RAMOWY PROGRAM (2 SEMESTERY)


  1. Unia Europejska - zagadnienia wstępne: proces integracji, instytucje, system prawny i finansowy (budżet)
  2. Polityki wspólnotowe – przegląd, podstawowa charakterystyka i znaczenie dla projektóW
  3. Fundusze strukturalne i fundusz spójności. Fundusze na rozwój wsi i rolnictwa, rybactwa
  4. Programy wspólnotowe i instrumenty współpracy
  5. System wykorzystania funduszy unijnych w Polsce
  6. Zarządzanie projektami (cykl życia projektu) - wprowadzenie: planowanie - wdrożenie - ewaluacja projektu
  7. Planowanie projektu i przygotowanie wniosku
  8. Planowanie finansowe, montaż finansowy; ocena efektywności projektu
  9. Realizacja projektu: wdrożenie, monitorowanie, rozliczenia i sprawozdawczość
  10. Ewaluacja projektu
  11. Wykorzystanie narzędzi informatycznych do planowania i zarządzania projektami
  12. Seminarium dyplomowe

Inne informacje związane z Analiza i Ocena Projektów

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |