Studia I Stopnia - Obsługa Finansowa - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSH-Wyższa Szkoła Handlowa w Krakowie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Galeria obrazów

Szczegóły Studia I Stopnia - Obsługa Finansowa - Zaoczne - Kraków - Małopolskie

 • Cele
  Dyplomowanie w zakresie obsługi finansowej ukierunkowane jest na zarządzanie finansami przedsiębiorstw oraz opanowanie procedur i umiejętności świadczenia usług finansowych m. in. w bankach i firmach ubezpieczeniowych. Wykształcenie kierunkowe w zakresie marketingu, prawa i zarządzania jest tutaj poszerzane o specyficzną problematykę marketingu usług finansowych oraz zarządzania finansami. Dyplomanci opanowują metody analizy finansowej oraz procedury projektów rozwojowych. W przygotowaniu do dyplomowania dodatkowy pakiet przedmiotów egzaminacyjnych obejmuje: * finanse i bankowość * rachunkowość finansową * negocjacje finansowe
 • Profil słuchacza / wymogi
  Dokumenty wymagane w procesie kwalifikacji: * oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości (nowa matura), * oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości z wynikami klasyfikacji końcowej (stara matura), * ankieta-podanie (druk do pobrania ze strony internetowej lub w rektoracie uczelni), * ankieta kandydata (druk do pobrania ze strony internetowej lub w rektoracie uczelni), * fotokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, * 4 fotografie (wymiar 35x45 mm - lewy profil z odsłoniętym uchem), * orzeczenie lekarskie (druk do pobrania ze strony internetowej lub w rektoracie uczelni). O podjęciu czynności kwalifikacyjnych decyduje kolejność składania dokumentacji, aż do wyczerpania limitu miejsc ustalanego w każdym roku akademickim przez Kanclerza Uczelni.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje

  Kierunek: Zarządzanie

  Specjalność: Obsługa Finansowa


  Program studiów kształtuje sylwetkę absolwenta zdolnego do samodzielnego i krytycznego myślenia oraz działania w dziedzinie finansów na nowoczesnym rynku kapitałowym.

  Opcje kariery absolwenta:Zakres dyplomowania stanowi dobry punkt startowy do podjęcia pracy w bankach, urzędach finansowych, skarbowych i innych podmiotach finansowych ukierunkowanych na obsługę finansową: funduszami powierniczymi i emerytalnymi; przygotowani są również do pełnienia funkcji analityków finansowych. Absolwenci mogą ubiegać się o uprawienia doradcy podatkowego.

  O. PRZEDMIOTY WYKSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

  O1. Przedmioty do wyboru


     1. Podstawy filozofii
     2. Podstawy psychologii
     3. Podstawy socjologii
     4. Europa a Polska w XX wieku
     5. Protokół dyplomatyczny
     6. Psychologia komunikacji społecznej
     7. Ochrona własności intelektualnej
     8. Metodyka prac promocyjnych

  O2. Technologia informatyczna

  O3. Język angielski w standardach LCCI

     1. Preliminary level - Pl
     2. Level one - L1
     3. Level two - L2
     4. Level three - L3

  O4. Wychowanie fizyczne - do wyboru

     1. Tenis
     2. Kulturystyka


  A. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE


  A1. Podstawy zarządzania
  A2. Nauka o organizacji
  A3. Mikroekonomia
  A4. Finanse
  A5. Prawo
  A6. Metody ilościowe w zarządzaniu
  A7. Statystyka opisowa
  A8. Geografia polityczna i ekonomiczna
  A9. Ekonometria
  A10. Interpretacja prawnicza
  A11. Unia Europejska - geneza i problemy
  A12. Organizacje międzynarodowe
  A13. Demografia
  A14. Międzynarodowe stosunki gospodarcze
  A15. Logika prawnicza

  B. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

  B1. Zachowania organizacyjne
  B2. Zarządzanie projektami
  B3. Zarządzanie zasobami ludzkimi
  B4. Zarządzanie jakością
  B5. Informatyka w zarządzaniu
  B6. Marketing
  B7. Badania marketingowe
  B8. Rachunkowość finansowa
  B9. Fiananse przedsiębiorstw
  B10. Procesy informacyjne w zarządzaniu
  B11. Bezpieczeństwo publiczne
  B12. Dowodzenie
  B13. Operacje i techniki operacyjne
  B14. Międzynarodowe strategie marketingowe
  B15. Marketing w handlu międzynarodowym
  B16. Polityka gospodarcza
  B17. Decyzje menedżerskie

  S. PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE - WYBIERALNE


  S1. Uwarunkowania światowej wymiany handlowej
  S2. Badania operacyjne
  S3. Nowoczesne metody zarządzania
  S4. Integracja europejska
  S5. Podstawy negocjacji
  S6. Symulacje i prognozowanie
  S7. Techniki sprzedaży
  S8. Przeds. turyst. w międzynarodowym ruchu turystycznym
  S9. Zarządzanie produkcją
  S10. Zarządzanie logistyczne
  S11. Psychologia zarządzania
  S12. Psychologia międzykulturowa
  S13. Negocjacje międzynarodowe
  S14. Prawo międzynarodowe
  S15. Gospodarki i rynki państw Europy Wschodniej
  S16. Prawo podatkowe w działalności gospodarczej
  S17. Logika międzynarodowa
  S18. Etyka biznesu
  S19. Analiza i rewizja sprawozdań finansowych
  S20. Komunikowanie międzynarodowe i polityczne
  S21. Kontrola podatkowa i skarbowa w działalności gospodarczej
  S22. Negocjacje międzynarodowe
  S23. Praktyczne aspekty wykorzystania funduszy strukturalnych
  S24. Stany Zjednoczone - polityka, gospodarka, społeczeństwo
  S25. Małe i średnie firmy w Unii Europejskiej
  S26. Międzynarodowe badania marketingowe
  S27. Wartościowanie pracy
  S28. Procesy integracyjne we współczesnym świecie

  PRACA DYPLOMOWA


  Seminarium dyplomowe z promotorem
  Seminarium dyplomowe

  STAŻE I PRAKTYKI

  Praktyka dyplomowa

Inne informacje związane z finanse - ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |