Kurs maklerski

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSZiB- Wyższa Szkoła Zarządzania i Biznesu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Kurs maklerski - W ciągu tygodnia - Kraków - Małopolskie

 • Cele
  Teoria inwestowania ? przygotowanie do egzaminu maklerskiego. Zamierzeniem naszej działalności jest odpłatna pomoc w zdobyciu i utrwaleniu wiedzy związanej z tematyką giełdową, oraz praktyczne przygotowanie do podejścia do egzaminu maklerskiego. Zajęcia będą prowadzone zarówno w formie wykładów jak i ćwiczeń, na których będą rozwiązywane zadania z egzaminów maklerskich . Możliwość taką, chcielibyśmy pilotażowo dać przede wszystkim studentom Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie, dlatego pozyskanie osób zainteresowanych, będzie odbywało się za pomocą uczelnianych ścieżek komunikacji ze studentami. Całość spotkań zamknie się w 90 godzinach zegarowych, tj. w 30 spotkaniach po 3h każde. Daje to 15 tygodni spotkań, po 2 spotkania tygodniowo, czyli jeden semestr. W przypadku dalszego zainteresowanie, kolejny cykl spotkań można zacząć w kolejnym, letnim semestrze.
 • Szczegółowe informacje
  Plan Spotkań
  1. Historia i podstawowe zagadnienia związane z giełdą
   • różne możliwości inwestowania (rodzaje zleceń, podstawy o kontraktach futures, forward i opcjach)
   • podstawowe narzędzia analiza fundamentalnej wskaźniki (płynności, aktywności, zadłużenia, rentowności),
   • analiza techniczna (linie trendu, średnie, formacje japońskiej analizy technicznej itp.)
   • praktyczne podejście do inwestowania
  2. Wyznaczanie kursów
   • dokładność kursów,
   • kroki notowania,
   • budowa arkusza zleceń,
   • rodzaje zleceń,
   • ograniczenia dynamiczne i statyczne,
   • modyfikacje złożonych zleceń
  3. Arytmetyka finansowa
   • odsetki proste i złożone
   • stopa procentowa (roczna, nominalna, efektywna, realna)
   • stopa zwrotu z inwestycji (z uwzględnieniem waluty obcej)
   • stopa dyskontowa
   • płatności kredytu (spłaty metodą równych rat kapitałowych i równych kwot płatności)
   • renta
   • metody oceny projektu inwestycyjnego (PP, NPV, PI, IRR)
  4. Analiza obligacji i wycena akcji
   • analiza i wycena instrumentów dłużnych (obligacje z kuponami i bez)
   • analiza portfelowa (wariancja, odchylenie standardowe, współczynnik zmienności, współczynnik korelacji, kowariancja stóp zwrotu, beta)
   • duration i convexity, wzory przybliżone
   • wycena akcji (model Gordona, model stałego wzrostu dywidendy, model dwóch faz)
   • linia rynku kapitałowego (SML), linia rynku papierów wartościowych (CML)
   • model równowagi CAMP
   • wskaźniki Jensena, Sharpa, Treynora
  5. Kontrakty terminowe futers i forward
   • wycena kontraktów, kontrakty walutowe
   • zabezpieczanie pozycji
   • zmiana wartości beta
   • strategia cash&carry oraz reverse cash&carry (możliwości arbitrażu)
  6. Opcje
   • rodzaje opcji (put,call)
   • strategie opcyjnie (spread byka, niedźwiedzia, motyla, strip, strap, kondor)
   • zyskowność strategii (maksymalny do osiągnięcia zysk i strata)
   • sprawiedliwa wycena opcji, model Blacka i Scholesa, parytet wymiany
   • wpływ czynników na premię opcji
  7. Wycena firm
   • ustalenie wolnych przepływów (FCFF, FCFE)
   • ustalenie stopy dyskontowej
   • obliczanie wartości firmy, kapitału własnego i pojedynczej akcji
   • model DuPonta
   • dźwignia (finansowa, operacyjna, całkowita)
   • bilans

Inne informacje związane z makler

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |