Studia Podyplomowe - Pedagogika Szkolna - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSIiE - Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe - Pedagogika Szkolna - Zaoczne - Olsztyn - Warmińsko-Mazurskie

 • Cele
  Słuchacze studiów mogą zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu pedagogiki szkolnej. Blok teoretyczny prowadzonych zajęć ma charakter interdyscyplinarny. Słuchacz przygotowywany jest do samodzielnego rozwiązywania problemów w obszarze rozpatrywanej specjalności. Pedagodzy szkolni mają stać się kreatorami w procesie wychowania mobilnego, przedsiębiorczego człowieka, otwartego wobec wyzwań współczesnego świata.
 • Szczegółowe informacje
  WYDZIAŁ SOCJOLOGII I PEDAGOGIKI W OLSZTYNIE I WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KĘTRZYNIE

  kierunek: Pedagogika
  specjalność: Pedagogika szkolna – III semestry

  Kompetencje zawodowe umożliwią absolwentowi podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli, nawiązywanie kontaktów ze środowiskiem społecznym na rzecz zorganizowania opieki i pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz świadczenie usług społeczno-profilaktycznych.
  Ponadto absolwent posiadać będzie podstawową wiedzę z zarządzania zespołem ludzi, w tym rozwiązywania zaistniałych konfliktów. Po ukończeniu studiów może pełnić rolę pedagoga szkolnego, opiekuna, wychowawcy, instruktora, koordynatora, jak również może wykonywać różne funkcje administracyjne w jednostkach zajmujących się wychowaniem.
  W związku z tym może być zatrudniony w: szkołach (pedagog szkolny), domach dziecka, rodzinnych domach dziecka, internatach, świetlicach szkolnych i środowiskowych, prowadząc indywidualną działalność pedagogiczną. Absolwent może uzyskać kwalifikacje pedagogiczne po odbyciu 150 godzin praktyki pedagogicznej.

  Założenia organizacyjne studiów
  Program kształcenia podyplomowego jest realizowany w trakcie trzech semestrów i obejmuje 350 godzin wraz z wizytami studyjnymi w szkołach podstawowych i średnich. Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele co dwa tygodnie.

Inne informacje związane z Pedagogika

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |