Home > Podyplomowe > Logopedia > Zaoczne > Chojnice > Studia Podyplomowe - Logopedia Szkolna - Chojnice - Pomorskie

Studia Podyplomowe - Logopedia Szkolna - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna "Pomerania"

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe - Logopedia Szkolna - Zaoczne - Chojnice - Pomorskie

 • Cele
  3-semestralne podyplomowe studia kwalifikacyjne, 360 godzin zajęć. Kształcenie podyplomowe w zakresie logopedii szkolnej przygotowuje do pracy z dziećmi oraz młodzieżą z zaburzeniami mowy, które powodują zakłócenia w komunikacji językowej oraz utrudniają lub uniemożliwiają naukę w placówkach oświatowych
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Studia podyplomowe: * podanie * 2 zdjęcia * ksero dowodu osobistego * odpis dyplomu ukończenia studiów * zaświadczenie lekarskie * dowód wpłaty
 • Szczegółowe informacje

   
  Studia Podyplomowe: Logopedia Szkolna


  Absolwenci studiów, magisterskich i licencjackich, na kierunku pedagogika, polonistyka, psychologia, posiadający przygotowanie pedagogiczne oraz inne osoby zainteresowane zdobyciem dodatkowych kwalifikacji do prowadzenia terapii logopedycznej. Uczestnicy otrzymują indeks, kartę egzaminacyjną oraz zaświadczenie o podjęciu studiów podyplomowych.

                                             
    

  3 semestry nauki, 360 godzin zajęć dydaktycznych, średnio 10 przedmiotów, 4 egzaminy i 6 zaliczeń na ocenę. Proporcje wykłady – ćwiczenia 40:60. Praktyka zawodowa (30 godz.) i seminarium dyplomowe (60 godz.). Przygotowanie i obrona pracy dyplomowej. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (wzór MENiS - 2 egz.).
    

  Uprawnienia nauczycielskie do udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej i prowadzenia specjalistycznych zajęć logopedycznych
  w przedszkolu, szkole i innych placówkach oświatowych.
    

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia
  2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
    

  Studia w systemie zaocznym, 3-dniowe zjazdy, 5 razy w semestrze, średnio co miesiąc: piątek (6 godzin) + sobota (9 godzin) + niedziela (9 godzin)
  = 24 godziny x 5 zjazdów = 120 godzin w semestrze x 3 semestry
  = 360 godzi

Inne informacje związane z Logopedia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |