Studia Podyplomowe - Geragogika (Opieka nad Seniorami) - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSIiE - Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe - Geragogika (Opieka nad Seniorami) - Zaoczne - Olsztyn - Warmińsko-Mazurskie

 • Profil słuchacza / Wymogi
  Osoby posiadające wykształcenie wyższe zawodowe lub magisterskie, które chcą uzyskać kwalifikacje do pracy z osobami starszymi. Opieka gerontologiczna daje szerokie perspektywy zatrudnienia w kraju i zagranicą w systemie wsparcia społecznego starszej generacji (instytucje, organizacje pozarządowe w sektorze państwowym i prywatnym).
 • Szczegółowe informacje
  WYDZIAŁ SOCJOLOGII I PEDAGOGIKI W OLSZTYNIE I WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KĘTRZYNIE

  kierunek: Pedagogika
  specjalność: Geragogika (opieka nad seniorami) – II semestry
  Sylwetka absolwenta
  We współczesnym społeczeństwie coraz bardziej rośnie zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę zajmującą się opieką nad osobami w wieku podeszłym. Studia są odpowiedzią na wyzwania „starzejącego się społeczeństwa”, przedłużającego się życia ludzi i potrzeby wielostronnego wspomagania jakości życia w okresie starzenia się i starości. Mają umożliwić podwyższenie jakości świadczonych usług opiekuńczych poprzez objęcie seniorów holistyczną opieka oraz uwrażliwienie na problemy powiększającej się populacji osób starszych. Głównym zadaniem studiów podyplomowych jest dostarczenie wiedzy i umiejętności niezbędnych w procesie poznawania, pomagania i usprawniania funkcjonowania społecznego osób w wieku poprodukcyjnym.

  Program studiów przewiduje dwa bloki zajęć:
  • zajęcia teoretyczne uwzględniające psychologię i pedagogikę zdrowia, edukację zdrowotną, psychologię starzenia się i starości, podstawy gerontologii społecznej, podstawy geriatrii i rehabilitacji osób starszych, etyczne aspekty pracy z seniorami, instytucjonalne wspomaganie ludzi starszych, promocję zdrowia w społeczności osób starszych;
  • zajęcia warsztatowe wyposażające w praktyczne umiejętności związane z aktywizacją osób w wieku emerytalnym, projektowaniem pracy indywidualnej i grupowej z seniorami, warsztaty animowania aktywności życiowej seniorów.
  Założenia organizacyjne studiów
  Program kształcenia podyplomowego jest realizowany w dwóch semestrach i obejmuje łącznie 280 godzin. Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele co dwa tygodnie.

Inne informacje związane z Pedagogika

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |