Home > Podyplomowe > Zarządzanie Firmą > Zaoczne > Kraków > STUDIA PODYPLOMOWE - BANKOWOŚĆPOZYSKIWANIE I ZARZADZANIE FUNDUSZAMI UNIJNYMI W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH - Kraków - Małopolskie

STUDIA PODYPLOMOWE - BANKOWOŚĆPOZYSKIWANIE I ZARZADZANIE FUNDUSZAMI UNIJNYMI W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły STUDIA PODYPLOMOWE - BANKOWOŚĆPOZYSKIWANIE I ZARZADZANIE FUNDUSZAMI UNIJNYMI W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH - Zaoczne - Kraków - Małopolskie

 • Cele
  Studia mają na celu przekazanie słuchaczom wiedzy teoretycznej i praktycznej związanej z umiejętnością efektywnego pozyskiwania funduszy Unii Europejskiej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Działania te obejmować będą swoim zakresem: przygotowanie aplikacji, sporządzenie studiów wykonalności (biznes planów) wraz z pełną analizą oceny inwestycji. Znakomite efekty dydaktyczne osiągane są poprzez system warsztatów i treningów medialnych. Absolwenci studiów będą mogli w sposób samodzielny dokonać analizy planowanej inwestycji, wyboru formy jej finansowania oraz wykonać kompletne zgłoszenie wraz ze studium wykonalności na potrzeby sfinansowania.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  - pracownicy sektora MSP z zakresu pozyskiwania funduszy unijnych, - osoby pracujące w instytucjach zajmujących się pozyskiwaniem funduszy strukturalnych.
 • Szczegółowe informacje
  Dwusemestralne studia podyplomowe

  Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami unijnymi w małych i średnich przedsiębiorstwach

  Program studiów

  1.    WIEDZA OGÓLNA O UNII EUROPEJSKIEJ

  Historia integracji europejskiej
  Podstawy funkcjonowania UE
  Gospodarka Unii Europejskiej
  Źródła informacji o UE
  Prawo europejskie
  Finanse Międzynarodowe
  Prawo rynku wewnętrznego UE (Europejskie prawo gospodarcze)
  Polityka UE

  2.    FUNDUSZE UNIJNE W POLSCE

  Zamówienia publiczne
  Struktura administracyjna zarządzania funduszami unijnymi w Polsce
  Programy i fundusze unijne
  Programy i fundusze wspierające przedsiębiorczość MSP
  Stymulowanie rozwoju przedsiębiorstwa w warunkach konkurencji unijnej
  Lobbing i negocjacje wspierające pozyskiwanie funduszy
  MSP w Polsce (szanse i zagrożenia)

  3.    STUDIUM WYKONALNOŚCI I ANALIZA INWESTYCJI

  Źródła finansowania inwestycji
  Analiza finansowa
  Ocena efektywności inwestycji
  Zarządzanie projektami w UE
  Studium Wykonalności (Biznes Plan)
  Monitoring i sprawozdawczość wykonywania projektów

  4.    Zajęcia do wyboru

  5.    Seminarium  dyplomowe

Inne informacje związane z Zarządzanie Firmą

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |