Studia Podyplomowe - Zarządzanie Małymi i Średnimi Firmami - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe - Zarządzanie Małymi i Średnimi Firmami - Zaoczne - Kraków - Małopolskie

 • Cele
  Celem studiów jest przekazanie niezbędnej wiedzy z zakresu zarządzania organizacją gospodarczą zaliczaną do sektora MSP zarówno na poziomie strategicznym, ja również operacyjnym. Program skierowany jest na doskonalenie umiejętności kierowniczych w poszczególnych płaszczyznach funkcjonowania małej firmy. Uwzględnia również prawne i organizacyjne uwarunkowania działalności MSP w ramach struktur europejskich.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Studia kierowane są w szczególności do:
  • właścicieli i kadry menedżerskiej firm zaliczanych do grupy MSP;
  • osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą;
  • osób pragnących doskonalić swój profil zawodowy.
 • Szczegółowe informacje
  Dobór przedmiotów został przeprowadzony w oparciu o analizę obszarów i specyfiki zarządzania tego typu przedsiębiorstwami. Zwraca uwagę na podstawowe problemy z jakimi spotykają się zarządzający małą firmą.
  Szczególne znaczenie położono na umiejętność całościowego podejścia do rozwiązywania problemów organizacyjnych, myślenia strategicznego, problemem finansowania rozwoju przy wykorzystaniu funduszy unijnych, rachunkowości zarządczej, postępowania administracyjnego.

  1. Podstawy zarządzania
  2. Prawo gospodarcze
  3. Prawo podatkowe
  4. Rachunkowość zarządcza
  5. System podatkowy
  6. Rachunkowość mikroprzedsiębiorstw
  7. Fundusze unijne w finansowaniu rozwoju mirkoprzedsiębiorstw
  8. Zarządzanie strategiczne w małej firmie
  9. Kontrola skarbowa i podatkowa
  10. Wprowadzenie do ekonomii rynkowej
  11. Podstawy przedsiębiorczości
  12. Nowoczesne metody i koncepcje zarządzania
  13. Zarządzanie projektami rozwojowymi
  14. Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne
  15. Planowanie i zarządzanie marketingowe
  16. Prawo pracy
  17. Seminarium dyplomowe

  Liczba godzin ogółem: 200
  Liczba semestrów: 2

Inne informacje związane z Zarządzanie Firmą

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |