Home > Podyplomowe > Administracja-ogólne > Zaoczne > Kraków > Studia Podyplomowe - Administracja Samorządowa i Rozwój Regionalny - Kraków - Małopolskie

Studia Podyplomowe - Administracja Samorządowa i Rozwój Regionalny - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe - Administracja Samorządowa i Rozwój Regionalny - Zaoczne - Kraków - Małopolskie

 • Profil słuchacza / Wymogi
  Studia adresowane są do: pracowników samorządowych gmin, powiatów, województw, innych pracowników administracji publicznej oraz do osób zainteresowanych podjęciem pracy w sektorze publicznym. Studia skoncentrowane są na praktycznych aspektach działania administracji samorządowej ze szczególnym uwzględnieniem zasad prowadzenia i finansowania polityki rozwoju.
 • Szczegółowe informacje
  Studia adresowane są do: pracowników samorządowych gmin, powiatów, województw, innych pracowników administracji publicznej oraz do osób zainteresowanych podjęciem pracy w sektorze publicznym. Studia skoncentrowane są na praktycznych aspektach działania administracji samorządowej ze szczególnym uwzględnieniem zasad prowadzenia i finansowania polityki rozwoju.

  Przedmioty:

  • Administracja samorządowa
  • Zagadnienia ogólne i wprowadzające
  • Ustrój jednostek samorządu terytorialnego
  • Zadania i kompetencje jednostek samorządu terytorialnego
  • Finanse jednostek samorządu terytorialnego
  • Nadzór nad działalnością samorządu terytorialnego
  • Rozwój regionalny
  • Strategia Rozwoju Kraju 2007-2013, zasady jej prowadzenia i finansowania
  • Strategie rozwoju (wojewódzkie i lokalne), programy operacyjne (krajowe i regionalne)
  • Dofinansowanie projektów w ramach programów operacyjnych
  • Kwalifikowalność wydatków, protesty w postępowaniu o przyznanie dofinansowania, kontrola realizacji projektów dofinansowanych
  Seminarium dyplomowe
  Liczba godzin ogółem: 160
  Liczba semestrów: 2

  Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów magisterskich, licencjackich lub inżynierskich.
  Zajęcia trwają 2 lub 3 semestry i odbywają się co dwa tygodnie w soboty i niedziele.
  O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń
  (w przypadku studiów z zakresu Usług detektywistycznych - rozmowa kwalifikacyjna przed komisją rekrutacyjną).
  Zajęcia rozpoczynają się w semestrze zimowym (październik) oraz letnim (luty).

  Warunki ukończenia studiów:

      * udział w zajęciach,
      * zdanie obowiązkowych egzaminów,
      * zaliczenie wszystkich bloków tematycznych,
      * napisanie i obrona pracy dyplomowej

  Po ukończeniu studiów podyplomowych Słuchacze otrzymują świadectwo według wzoru państwowego.
  Zajęcia dydaktyczne przebiegają zgodnie z „Regulaminem studiów podyplomowych”, obowiązującym w Centrum Studiów Podyplomowych.
  Program studiów obejmuje 160-370 godzin zajęć dydaktycznych – w zależności od specjalności i liczby semestrów.
  Sposób prowadzenia zajęć: wykłady monograficzne, konwersatoria, seminaria, ćwiczenia, laboratoria, warsztaty, treningi.
  Słuchacze studiów podyplomowych otrzymują przed zajęciami konspekty i materiały pomocnicze.

Inne informacje związane z Administracja-ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |