Home > Podyplomowe > Administracja Szpitalna > Zaoczne > Lublin > Studia Podyplomowa - Zarządzanie Zakładami Opieki Zdrowotnej i Administracja Zdrowiem Publicznym - Lublin - Lubelskie

Studia Podyplomowa - Zarządzanie Zakładami Opieki Zdrowotnej i Administracja Zdrowiem Publicznym - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSEI-Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowa - Zarządzanie Zakładami Opieki Zdrowotnej i Administracja Zdrowiem Publicznym - Zaoczne - Lublin - Lubelskie

 • Cele
  Przygotowanie kadry menedżerskiej dla potrzeb zarządzania instytucjami i w instytucjach opieki zdrowotnej i administracji zdrowiem publicznym.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Uczestnicy * dyrektorzy szpitali, Zakładów Opieki Zdrowotnej * kierownicy NZOZ * przedstawiciele administracji publicznej * średnia kadra kierownicza szpitali i jednostek opieki zdrowotnej * osoby przygotowujące się do pełnienia funkcji kierowniczychWarunki przyjęcia * złożenie dyplomu ukończenia studiów wyższych (lekarskich, pielęgniarskich, magisterskich, inżynierskich, licencjackich) * wypełnienie kwestionariusza zgłoszeniowego dostępnego w sekretariacie WSEI i Fundacji "OIC Poland" * wypełnienie podania o przyjęci na studia * przedstawienie dowodu uiszczenia opłaty wpisowej * dostarczenie dwóch zdjęćRekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Tutuł uzyskany
  Absolwenci otrzymują * Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Akademii Medycznej w Lublinie * Dyplom Menedżerski Fundacji "OIC Poland"
 • Szczegółowe informacje
  Studia Podyplomowe: Zarządzanie Zakładami Opieki Zdrowotnej i AdministracjaZdrowiem Publicznym

  Warunki ukończenia
      * aktywny udział w zajęciach
      * pozytywne zaliczenie wszystkich egzaminów
      * wniesienie wymaganej opłaty za studia

  Organizacja zajęć
      * studia trwają 2 semestry
      * zajęcia odbywają raz w miesiącu : piątek od godz. 16.00, sobota i niedziela od godz. 9.00 w siedzibie WSEI i Fundacji "OIC Poland"
      * program obejmuje 230 godzin zajęć

  Organizatorzy studiów
      * Akademia Medyczna w Lublinie
      * Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" w Lublinie
      * Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

  Ramowy program studiów
      * Prawne aspekty działalności medycznej
      * Organizacja i funkcjonowanie ZOZ
      * Polityka zdrowotna Państwa i przewidywane reformy w służbie zdrowia
      * Zarządzanie samodzielnym zakładem opieki zdrowotnej
      * Zarządzanie jakością
      * Wybrane zagadnienia prawne:
        Prawo pracy w ZOZ
        Formy i zasady prowadzenia działalności gospodarczej
        Zamówienia publiczne
        Zarządzanie finansami w jednostkach opieki zdrowotnej
      * Zasady planowania finansowego w służbie zdrowia(biznes plan)
      * Gospodarowanie lekami
      * Marketing usług medycznych i public relations
      * 1. Ubezpieczenia zdrowotne w Polsce
        - system ubezpieczeń zdrowotnych
        - współpraca NFZ z jednostkami ZOZ
        2. Zakres kontroli i nadzoru NFZ nad działalnością ZOZ
      * Odpowiedzialność w działalności medycznej
        - odpowiedzialność cywilna kierownika zakładu pracy
        - odpowiedzialność cywilna lekarza
      * Sytuacja zdrowotna w Polsce i na świecie
      * Założenia promocji zdrowia na tle sytuacji zdrowotnej w Polsce
      * Akredytacja jednostek służby zdrowia
      * Negocjowanie kontraktów w służbie zdrowia
      * Gra decyzyjna - kierownicza

Inne informacje związane z Administracja Szpitalna

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |