Studia Licencjackie - Zarządzanie - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Licencjackie - Zarządzanie - Zaoczne - Legnica - Dolnośląskie

 • Cele
  Ogólne informacje o studiach Przewiduje się prowadzenie studiów w systemie stacjonarnym i systemie niestacjonarnym. Liczba godzin zajęć na obu formach studiów jest zgodna z aktualnie obowiązującymi przepisami. Plan studiów obejmuje 6 semestrów zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Łączna liczba godzin na studiach stacjonarnych wynosi 2542 godzin, w tym 1815 godzin określonych w standardach nauczania. Tak więc łączna liczba godzin jest wyższa od minimalnej określonej w standardach nauczania na 2200 godzin. Studia niestacjonarne planujemy prowadzić w trybie zaocznym. Plan studiów w tym trybie przewiduje zajęcia dydaktyczne o łącznej liczbie 2036 godzin, w tym liczba godzin wynikająca ze standardów nauczania jest taka sama jak w przypadku realizowania ich w systemie stacjonarnym i wynosi 1815 godzin. Ponadto w planie studiów przewidziano praktykę zawodową w wymiarze 8 tygodni przy założeniu 40 godzin praktyk tygodniowo. Studia stacjonarne planuje się realizować od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w systemie trzydniowych zjazdów odbywających się co dwa tygodnie. Praktyki zawodowe realizowane będą w miesiącach letnich oraz w okresach przerw międzysemestralnych.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  # Koncepcja kształcenia i sylwetka absolwenta

  Celem studiów na kierunku "Zarządzanie" jest dostarczenie studentom wiedzy z zakresu ekonomii i zarządzania oraz rozwijanie takich umiejętności menedżerskich i organizatorskich, które pozwolą na podjęcie pracy w różnych nowoczesnych typach organizacji gospodarczych, samorządowych i non profit.

  Program studiów odpowiadający obowiązującym standardom krajowym i zagranicznym obejmują treści kształcenia ogólnego, podstawowego, kierunkowego i specjalnościowego podzielone na odpowiednie bloki tematyczne.

  Przedmioty wchodzące w zakres treści kształcenia ogólnego i podstawowego przekazują niezbędną wiedzę stanowiącą bazę do dalszego kształcenia kierunkowego. Należą do nich: języki obce, makroekonomia, mikroekonomia, matematyka, statystyka opisowa, podstawy ekonometrii, informatyka, podstawy zarządzania, prawo, podstawy marketingu oraz finanse. W grupie treści ogólnych wydzielono 6 przedmioty do wyboru, z których student obowiązkowo wybiera trzy. Są to: filozofia, socjologia, historia gospodarcza, geografia gospodarcza, psychologia oraz logika.

  Przedmioty kierunkowe obejmują zagadnienia szczegółowe z zakresu zarządzania i marketingu. Ich celem jest przekazanie najnowszych rozwiązań i wiedzy niezbędnej do samodzielnego interpretowania zjawisk i procesów związanych z zarządzaniem: zachowania organizacyjne, rachunkowość, badania rynkowe i marketingowe, zarządzanie strategiczne, zarządzanie produkcją, zarządzanie kadrami, zarządzanie i planowanie marketingowe, zarządzanie logistyka, zarządzanie finansami przedsiębiorstw, marketing w handlu i usługach.

  Od drugiego roku studiów studenci zaczynają kształcić się na specjalnościach:

      * Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
      * Zarządzanie jednostkami służby zdrowia
      * Zarządzanie i marketing farmaceutyczny


  Absolwent będzie znać dwa języki obce na poziomie umożliwiającym biegłe posługiwanie się słownictwem ekonomicznym oraz słownictwem specjalistycznym z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Obligatoryjnie student uczy się języka angielskiego, drugi natomiast język student wybiera spośród następujących: niemiecki, francuski, rosyjski.

  Program studiów zorientowany jest również na wykształcenie umiejętności pracy w zespole, samodzielnego uczenia się i aktualizowania wiedzy.

  Program studiów na kierunku "Zarządzanie" został skonstruowany w sposób umożliwiający kontynuację nauki na studiach drugiego stopnia na wszystkich kierunkach ekonomicznych.

  Trzyletnie studia na kierunku "Zarządzanie" kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata.

  Absolwent ze względu na swoje wykształcenie jest przygotowany do pełnienia funkcji kierowniczych na poziomie służb technicznych, handlowych i ekonomicznych, a także jednostkach administracji publicznej. Przygotowany jest również do zarządzania własną firmą.

  Absolwenci znajdą zatrudnienie na wszystkich szczeblach zarządzania głównie w przedsiębiorstwach przemysłowych, konsultingowych, placówkach służby zdrowia.

  # Wykaz przedmiotów na kierunku Zarządzanie;


  Symbol przedmiotu    Przedmiot
  A01.    Język obcy
  A02.    Język obcy
  A03.    Filozofia / Socjologia
  A04.    Historia gosp./ Geografia gospodarcza
  A05.    Psychologia / Logika
  A06.    Wychowanie fizyczne
  B01.    Podstawy ekonometrii
  B02.    Informatyka
  B03.    Makroekonomia
  B04.    Matematyka
  B05.    Mikroekonomia
  B06.    Podstawy zarządzania
  B07.    Prawo
  B08.    Podstawy marketingu
  B09.    Finanse
  B10.    Statystyka opisowa
  C01.    Zachowania organizacyjne
  C02.    Badania rynkowe i marketingowe
  C03.    Zarządzanie i planowanie marketingowe
  C04.    Marketing w handlu i usługach
  C05.    Rachunkowość
  C06.    Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
  C07.    Zarządzanie kadrami
  C08.    Zarządzanie logistyką
  C09.    Zarządzanie produkcją
  C10.    Zarządzanie strategiczne
  C11.    Metodologia i seminarium licencjackie

Inne informacje związane z administracja w służbie zdrowia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |