Studia II Stopnia-Fizjoterapia - Wrocław - Dolnośląskie - Wsf protetyka - Epidemiologia studia wrocław - I2493

Home>Studia II Stopnia>Fizjoterapia>Dzienne>Wrocław>Studia II Stopnia-Fizjoterapia - Wrocław - Dolnośląskie
 
Studia II Stopnia-Fizjoterapia - Dzienne
Linki sponsorowane
Loading...

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem
WSF-Wyższa Szkoła Fizjoterapii we Wrocławiu

Studia II Stopnia-Fizjoterapia - Wrocław - Dolnośląskie

Imię
Nazwisko
E-mail
Telefon
Województwo
Telefon komórkowy
Komentarz / Pytanie
Aby wysłać prośbę, musisz zaakceptować politykę prywatności
* Wymagane pola

Wkrótce otrzymasz odpowiedź od przedstawiciela centrum: WSF-Wyższa Szkoła Fizjoterapii we Wrocławiu.
Prosimy o poprawne wypełnienie pól
Glosarium
  • Dokumenty wymagane na wsf we wrocławiu
  • Epidemiologia studia wrocław
  • Fizjoterapia studia i stopnia dydaktyka
  • Pytania studia ii stopnia fizjoterapia
  • Wsf protetyka
  • Wyższa szkoła fizjoterapii copernicus we wrocławiu szkoła zdjęcia
Studia II Stopnia-Fizjoterapia - Wrocław - Dolnośląskie Szczegóły
Praktyki:
W programie studiów są też praktyki zawodowe (kliniczne) i turnus rehabilitacyjny łącznie w ilości 600 godzin.
Profil słuchacza / Wymogi:
Wymagane dokumenty: * podanie * świadectwo maturalne - oryginał * odpis dyplomu licencjata - kierunek fizjoterapia (wraz z oryginałem suplementu) * życiorys * 4 podpisane na odwrocie zdjęcia * do legitymacji studenckiej wymagane jest zdjęcie w postaci elektronicznej (podpisana płyta) w formacie JPG o rozmiarach 300 x 375 pikseli i rozdzielczości co najmniej 300 dpi. Plik nie może być większy niż 60 kb i powinien być nazwany imieniem i nazwiskiem kandydata. * kserokopia dowodu osobistego * zaświadczenie lekarskie (z wpisanym kierunkiem studiów) wydane przez lekarza medycyny pracy lub lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych
Tutuł uzyskany:
Magister
Szczegółowe informacje:
Studia II Stopnia-Fizjoterapia

W programie studiów są przedmioty zawodowe i kliniczne, na przykład: metody specjalne fizjoterapii, medycyna fizykalna balneoklimatologia, diagnostyka funkcjonalna, programowanie rehabilitacji, metody, diagnostyki funkcjonalnej, programowanie rehabilitacji w dysfunkcjach narządów ruchu, programowanie rehabilitacji kardiologicznej i pulmunologicznej, programowanie rehabilitacji w wieku rozwojowym, fizjoterapia w medycynie sportowej, sport osób niepełnosprawnych, aktywność ruchowa adaptacyjna, protetyka i ortotyka.
Ważnym elementem kształcenia na tym poziomie studiów jest seminarium magisterskie oraz metody badawcze i metodologia badań.

Zajęcia realizowane są we własnych gabinetach nowocześnie wyposażonych i w placówkach służby zdrowia.

Istotną część programu stanowią przedmioty teoretyczne: dydaktyka fizjoterapii, historia rehabilitacji, zdrowie publiczne, farmakologia, ekonomia i systemy ochrony zdrowia, demografia i epidemiologia, socjologia niepełnosprawności, filozofia, psychologia kliniczna i psychoterapia, bioetyka, podstawy genetyki, zagadnienia prawne, zarządzanie i marketing.
Szkoła przyznaje stypendia za wyniki w nauce, za wyniki w sporcie, zapomogi losowe i stypendia socjalne. Uczelnia udostępnia własną bibliotekę z czytelnią oraz sale od zajęć sportowo-rekreacyjnych.
Inne informacje związane z Studia II Stopnia i Fizjoterapia: