Home > Studia II Stopnia > Fizjoterapia > Wrocław > Studia II Stopnia-Fizjoterapia - Wrocław - Dolnośląskie

Studia II Stopnia-Fizjoterapia

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSF-Wyższa Szkoła Fizjoterapii we Wrocławiu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia II Stopnia-Fizjoterapia - W ciągu tygodnia - Wrocław - Dolnośląskie

 • Praktyki
  W programie studiów są też praktyki zawodowe (kliniczne) i turnus rehabilitacyjny łącznie w ilości 600 godzin.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Wymagane dokumenty: * podanie * świadectwo maturalne - oryginał * odpis dyplomu licencjata - kierunek fizjoterapia (wraz z oryginałem suplementu) * życiorys * 4 podpisane na odwrocie zdjęcia * do legitymacji studenckiej wymagane jest zdjęcie w postaci elektronicznej (podpisana płyta) w formacie JPG o rozmiarach 300 x 375 pikseli i rozdzielczości co najmniej 300 dpi. Plik nie może być większy niż 60 kb i powinien być nazwany imieniem i nazwiskiem kandydata. * kserokopia dowodu osobistego * zaświadczenie lekarskie (z wpisanym kierunkiem studiów) wydane przez lekarza medycyny pracy lub lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych
 • Tutuł uzyskany
  Magister
 • Szczegółowe informacje
  Studia II Stopnia-Fizjoterapia

  W programie studiów są przedmioty zawodowe i kliniczne, na przykład: metody specjalne fizjoterapii, medycyna fizykalna balneoklimatologia, diagnostyka funkcjonalna, programowanie rehabilitacji, metody, diagnostyki funkcjonalnej, programowanie rehabilitacji w dysfunkcjach narządów ruchu, programowanie rehabilitacji kardiologicznej i pulmunologicznej, programowanie rehabilitacji w wieku rozwojowym, fizjoterapia w medycynie sportowej, sport osób niepełnosprawnych, aktywność ruchowa adaptacyjna, protetyka i ortotyka.
  Ważnym elementem kształcenia na tym poziomie studiów jest seminarium magisterskie oraz metody badawcze i metodologia badań.

  Zajęcia realizowane są we własnych gabinetach nowocześnie wyposażonych i w placówkach służby zdrowia.

  Istotną część programu stanowią przedmioty teoretyczne: dydaktyka fizjoterapii, historia rehabilitacji, zdrowie publiczne, farmakologia, ekonomia i systemy ochrony zdrowia, demografia i epidemiologia, socjologia niepełnosprawności, filozofia, psychologia kliniczna i psychoterapia, bioetyka, podstawy genetyki, zagadnienia prawne, zarządzanie i marketing.
  Szkoła przyznaje stypendia za wyniki w nauce, za wyniki w sporcie, zapomogi losowe i stypendia socjalne. Uczelnia udostępnia własną bibliotekę z czytelnią oraz sale od zajęć sportowo-rekreacyjnych.

Inne informacje związane z Fizjoterapia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |