Home > Studia I Stopnia > Fizjoterapia > Dzienne > Wrocław > Studia I Stopnia-Fizjoterapia - Wrocław - Dolnośląskie

Studia I Stopnia-Fizjoterapia - Dzienne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Humanistyczna we Wrocławiu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia-Fizjoterapia - Dzienne - Wrocław - Dolnośląskie

 • Cele
  W trakcie nauki studenci uzyskują wykształcenie i przygotowanie zawodowe potrzebne i wymagane do pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi a szczególnie wiedzę i umiejętności niezbędne do: • kształtowania i podtrzymywania sprawności i wydolności osób w różnym wieku w celu zapobiegania ich niesprawności; • przywracania sprawności i wydolności osób w różnym wieku, utraconej lub obniżonej wskutek różnych chorób bądź urazów; • kształtowania i podtrzymywania sprawności i wydolności osób niepełnosprawnych tak,aby mogły stosownie do swoich potencjalnych zdolności; • rozwiązywania problemów związanych z planowaniem, przeprowadzaniem i kontrolowaniem efektywności procesu rehabilitacji medycznej; • dostosowania swych działań do nadrzędnych celów rehabilitacji poszczególnych osób w ramach funkcjonowania zespołów rehabilitacyjnych.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Studentem Wyższej Szkoły Humanistycznej we Wrocławiu może zostać każda osoba z wykształceniem średnim udokumentowanym świadectwem maturalnym. Nabór jest wolny, liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Wymagane dokumenty * podanie; * karta zgłoszenia:; * deklaracja opłat miesięcznych (pobierz druk) lub deklaracja opłaty semestralnej; * świadectwo ukończenia szkoły średniej oraz świadectwo maturalne (oryginał lub odpis); * 4 zdjęcia ; * zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki:na kierunku Wychowanie Fizyczne lub Fizjoterapia zaświadczenie powinno brzmieć: BRAK PRZECIWWSKAZAŃ DO STUDIOWANIA NA KIERUNKU FIZJOTERAPIA; na inne kierunki zwykłe zaświadczenie lekarskie. * ksero dowodu osobistego; * dane z książeczki wojskowej (nr książeczki, adres WKU) - (ksero str. 1,2,6); * podpisana umowa o świadczenie usług edukacyjnych (dostępna w biurze rekrutacji); * kopia dowodu wpłaty wpisowego na konto szkoły.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Studia I Stopnia- Fizjoterapia

  Standardy kształcenia zatwierdzone przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z
  lipca 2007 przewidują kształcenie:
  a) w grupie treści podstawowych z:
    • anatomii prawidłowej człowieka;
    • biologii medycznej;
    • fizjologii;
    • biochemii;
    • biofizyki;
    • biomechaniki;
    • kinezjologii;
    • kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej;
    • psychologii;
    • patologii ogólnej;
    • pedagogiki.
  b) w grupie treści kierunkowych z:
    • kształcenia ruchowego i metodyki nauczania ruchu;
    • kinezyterapii;
    • terapii manualnej;
    • fizykoterapii;
    • masażu leczniczego;
    • fizjoterapii ogólnej;
    • podstaw fizjoterapii klinicznej;
    • fizjoterapii klinicznej w dysfunkcjach narządu ruchu;
    • fizjoterapii klinicznej w chorobach narządów wewnętrznych;
    • zaopatrzenia ortopedycznego.

  Zakres nauczania na tym kierunku poszerzają przedmioty kształcenia ogólnego: języki
  obce, socjologia, podstawy ekonomii i marketingu, informatyka, etyka oraz przedmioty
  specjalistyczne takie jak: ekologia człowieka, dietetyka, balneologia, podstawy języka
  migowego.

  Na absolwentów tego kierunku czekają publiczne i niepubliczne placówki służby zdrowia,
  placówki oświatowe (przyszkolne i międzyszkolne ośrodki gimnastyki korekcyjnej i ośrodki
  wychowawczo- rehabilitacyjne), zakłady pracy chronionej i warsztaty terapii zajęciowej,
  placówki prowadzące działalność w zakresie sportu niepełnosprawnych, jednostki
  gospodarki i podmioty gospodarcze prowadzące działalność prozdrowotną (gabinety
  odnowy biologicznej, gabinety masażu, terapii manualnej i usprawniania), placówki
  sportowe (klubowe gabinety odnowy biologicznej, przychodnie sportowo- lekarskie
  i centralne ośrodki sportu).
  Absolwenci fizjoterapii mogą także bez przeszkód kontynuować naukę na studiach magisterskich.

Inne informacje związane z Fizjoterapia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |   X