Home > Studia I Stopnia > Fizjoterapia > Wrocław > Studia I Stopnia-Fizjoterapia - Wrocław - Dolnośląskie

Studia I Stopnia-Fizjoterapia

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSF-Wyższa Szkoła Fizjoterapii we Wrocławiu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia-Fizjoterapia - W ciągu tygodnia - Wrocław - Dolnośląskie

 • Praktyki
  Program przewiduje praktyki ciągłe po semestrach II, III, IV, V i VI w ośrodkach fizjoterapii, szpitalach i sanatoriach (praktyki odbywają się w małych 6 osobowych grupach).
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Wymagane dokumenty * podanie * świadectwo maturalne (na studia niestacjonarne dodatkowo dyplom technika fizjoterapii) * życiorys * 4 podpisane na odwrocie zdjęcia zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych * do legitymacji studenckiej wymagane jest zdjęcie w postaci elektronicznej (podpisana płyta) w formacie JPG o rozmiarach 300 x 375 pikseli i rozdzielczości co najmniej 300 dpi. Plik nie może być większy niż 60 kb i powinien być nazwany imieniem i nazwiskiem kandydata. * kserokopia dowodu osobistego * zaświadczenie lekarskie (z wpisanym kierunkiem studiów) wydane przez lekarza medycyny pracy lub lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych (skierownie wydaje uczelnia) Umowa zostanie podpisana tylko w przypadku dostarczenia kompletu dokumentów O przyjęciu na studia decyduje kolejność podpisania umowy.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Studia I Stopnia-Fizjoterapia

  W programie studiów są przedmioty zawodowe i kliniczne, na przykład: fizjoterapia ogólna, kinezyterapia, fizykoterapia, masaż klasyczny, segmentarny i podowodny, hydokinezyterapia, odnowa biologiczna, balneologia i terapia manualna. Jest też  fizjoterapia w chorobach narządu ruchu, w chorobach wewnętrznych, chirurgii, neurologii, reumatologii i innych specjalnościach medycznych.
  Zajęcia realizowane są we własnych gabinetach nowocześnie wyposażononych i w placówkach służby zdrowia.
  Istotną część programu stanowią przemioty teoretyczne: anatomia, biologia, biofizyka, fizjologia, patologia, propedeutyka fizjiterapii, protetyka i ortotyka, biomechanika ogólna i kliniczna, psychologia z psychologią kliniczną, socjologia, podstawy zarządzania i marketingu, technologie informacyjne oraz język obcy (do wyboru angielski lub niemiecki). Studenci uczą się też ortopedii, neurologii, chorób wewnętrznych, pediatrii i innych przedmiotów klinicznych. 
  Szkoła przyznaje stypednia za wyniki w nauce, za wyniki w sporcie, zapomogi losowe i stypendia socjalne. 
  Uczelnia udostępnia własną biblotekę z czytelnią oraz sale od zajęć sportowo-rekreacyjnych.
  Rok akademicki rozpoczyna się w październiku.

Inne informacje związane z Fizjoterapia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |