Studia I Stopnia-Fizjoterapia - Wrocław - Dolnośląskie - Fizjoterapia italia - Wrocław studia biofizyka - Studia fizjoterapia wrocław - I2492

Home>Studia I Stopnia>Fizjoterapia>Dzienne>Wrocław>Studia I Stopnia-Fizjoterapia - Wrocław - Dolnośląskie
 
Studia I Stopnia-Fizjoterapia - Dzienne
Linki sponsorowane
Loading...

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem
WSF-Wyższa Szkoła Fizjoterapii we Wrocławiu

Studia I Stopnia-Fizjoterapia - Wrocław - Dolnośląskie

Imię
Nazwisko
E-mail
Telefon
Województwo
Telefon komórkowy
Komentarz / Pytanie
Aby wysłać prośbę, musisz zaakceptować politykę prywatności
* Wymagane pola

Wkrótce otrzymasz odpowiedź od przedstawiciela centrum: WSF-Wyższa Szkoła Fizjoterapii we Wrocławiu.
Prosimy o poprawne wypełnienie pól
Glosarium
  • Fizjoterapia italia
  • Fizjoterapia studia niestacjonarne wroclaw
  • Fizjoterapia wrocław i stopnia
  • Fizjoterapia wrocław studia niestacjonarne
  • Studia fizjoterapia wrocław
  • Studia fizjoterapii we wrocławiu
  • Wrocław studia biofizyka
Studia I Stopnia-Fizjoterapia - Wrocław - Dolnośląskie Szczegóły
Praktyki:
Program przewiduje praktyki ciągłe po semestrach II, III, IV, V i VI w ośrodkach fizjoterapii, szpitalach i sanatoriach (praktyki odbywają się w małych 6 osobowych grupach).
Profil słuchacza / Wymogi:
Wymagane dokumenty * podanie * świadectwo maturalne (na studia niestacjonarne dodatkowo dyplom technika fizjoterapii) * życiorys * 4 podpisane na odwrocie zdjęcia zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych * do legitymacji studenckiej wymagane jest zdjęcie w postaci elektronicznej (podpisana płyta) w formacie JPG o rozmiarach 300 x 375 pikseli i rozdzielczości co najmniej 300 dpi. Plik nie może być większy niż 60 kb i powinien być nazwany imieniem i nazwiskiem kandydata. * kserokopia dowodu osobistego * zaświadczenie lekarskie (z wpisanym kierunkiem studiów) wydane przez lekarza medycyny pracy lub lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych (skierownie wydaje uczelnia) Umowa zostanie podpisana tylko w przypadku dostarczenia kompletu dokumentów O przyjęciu na studia decyduje kolejność podpisania umowy.
Tutuł uzyskany:
Licencjat
Szczegółowe informacje:
Studia I Stopnia-Fizjoterapia

W programie studiów są przedmioty zawodowe i kliniczne, na przykład: fizjoterapia ogólna, kinezyterapia, fizykoterapia, masaż klasyczny, segmentarny i podowodny, hydokinezyterapia, odnowa biologiczna, balneologia i terapia manualna. Jest też  fizjoterapia w chorobach narządu ruchu, w chorobach wewnętrznych, chirurgii, neurologii, reumatologii i innych specjalnościach medycznych.
Zajęcia realizowane są we własnych gabinetach nowocześnie wyposażononych i w placówkach służby zdrowia.
Istotną część programu stanowią przemioty teoretyczne: anatomia, biologia, biofizyka, fizjologia, patologia, propedeutyka fizjiterapii, protetyka i ortotyka, biomechanika ogólna i kliniczna, psychologia z psychologią kliniczną, socjologia, podstawy zarządzania i marketingu, technologie informacyjne oraz język obcy (do wyboru angielski lub niemiecki). Studenci uczą się też ortopedii, neurologii, chorób wewnętrznych, pediatrii i innych przedmiotów klinicznych. 
Szkoła przyznaje stypednia za wyniki w nauce, za wyniki w sporcie, zapomogi losowe i stypendia socjalne. 
Uczelnia udostępnia własną biblotekę z czytelnią oraz sale od zajęć sportowo-rekreacyjnych.
Rok akademicki rozpoczyna się w październiku.
Inne informacje związane z Studia I Stopnia i Fizjoterapia: