Home > Studia I Stopnia > Zarządzanie Agencją Nieruchomościami > Zaoczne > Kraków > Studia Licencjackie - Projekty i Fundusze Europejskie - Kraków - Małopolskie

Studia Licencjackie - Projekty i Fundusze Europejskie - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Licencjackie - Projekty i Fundusze Europejskie - Zaoczne - Kraków - Małopolskie

 • Cele
  Program studiów na tym kierunku obejmuje szerokie spektrum specjalności , stwarzając tym samym duże możliwości indywidualizacji studiów. Przewidziane są do wyboru studentów specjalności „twarde”, oparte o wiedzę z zakresu finansów, bankowości, rachunkowości, inwestycji i nieruchomości, a także specjalności „miękkie”, w większym stopniu nakierowane na wiedzę społeczno-humanistyczną, obejmującą problematykę z zakresu socjologii, psychologii, komunikacji, etyki, itp. Studia na wszystkich specjalnościach obejmują 6 semestrów zajęć dydaktycznych i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje

  Kwalifikacje absolwenta:
  Absolwenci posiadają wiedzę w zakresie mechanizmów integracji europejskiej, procedur przyznawania pomocy ze środków UE. Potrafią diagnozować potrzeby potencjalnych beneficjentów, przygotowywać wnioski o środki unijne, monitorować proces gospodarowania tymi środkami oraz sporządzać odpowiednie sprawozdania. Mogą podejmować pracę w organach administracji publicznej, przedsiębiorstwach, instytucjach zarządzających funduszami unijnymi, firmach konsultingowych.

  Ważniejsze przedmioty:

  • Prawo
  • Finanse
  • Zarządzanie projektami
  • Finanse przedsiębiorstw i zarządzanie kapitałami
  • Rachunkowość menedżerska
  • Integracja gospodarcza i walutowa
  • Programy i fundusze UE
  • Studium wykonalności i biznes plan
  • Komunikacja i negocjacje - warsztaty praktyczne
  • Metody przygotowania wniosku (projektu europejskiego)
  • Monitoring i ewaluacja projektu
  • Prawo i instytucje UE
  • Lobbing i negocjacje w UE
  • Polityki wspólnotowe – przegląd
  • Marketing międzynarodowy
  • International business (w języku angielskim)
    

Inne informacje związane z Zarządzanie Agencją Nieruchomościami

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |