Studia Licencjackie - Polityka i Instytucje UE - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSB-Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Licencjackie - Polityka i Instytucje UE - Zaoczne - Chorzów - Śląskie

 • Cele
  Zjednoczona Europa to symbol rozwoju naszego kontynentu i coraz silniejszej współpracy. Instytucje UE powinny być bliskie każdemu obywatelowi. Zdobycie cennej wiedzy o działalności struktur zjednoczonej Europy pozwoli skutecznie organizować współpracę Polski z resztą krajów członkowskich.
 • Profil słuchacza / wymogi
  Złóż wymagane dokumenty w Biurze Rekrutacji: * podanie, kwestionariusz, życiorys - dostępne także w Biurze Rekrutacji, * świadectwo maturalne (odpisy notarialne świadectwa maturalnego nie są przyjmowane), * kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej i oryginał do wglądu (w przypadku matury zdawanej po roku 2004), * kserokopia obu stron dowodu w postaci karty identyfikacyjnej (potwierdzona przez Biuro Rekrutacji lub notarialnie) lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość, * cztery zdjęcia (wymiar: 35 x 45 mm, lewy półprofil z widocznym lewym uchem, bez nakrycia głowy), * dane z książeczki wojskowej (seria, numer i adres WKU), * dowód wniesienia opłaty wpisowej Warunki przyjęcia O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby składające dokumenty do WSB wybierają jeden z kierunków.
 • Tutuł uzyskany
  Absolwent studiów na kierunku Politologia uzyskuje wyższe wykształcenie i otrzymuje dyplom licencjata.
 • Szczegółowe informacje
  Polityka i Instytucje UE
  Program studiów

  Grupa treści podstawowych w zakresie:
  nauki o państwie i prawie nauki o polityce myśli politycznej systemów politycznych podstaw logiki podstaw ekonomii bhp

  Grupa treści kierunkowych w zakresie:
  najnowszej historii politycznej historii politycznej Polski XX wieku systemu politycznego Rzeczpospolitej Polskiej partii politycznych i systemów partyjnych administracji publicznej samorządu i polityki lokalnej marketingu politycznego polityki społecznej i gospodarczej stosunków międzynarodowych integracji europejskiej statystyki i demografii organizacji i zarządzania
  Ponadto studenci uczestniczą w zajęciach z języków obcych (w dużym wymiarze godzin), wychowania fizycznego (obowiązkowych w systemie stacjonarnym), technologii informacyjnej, z treści poszerzających wiedzę humanistyczną (filozofia, psychologia) oraz z zakresu ochrony własności intelektualnej.

  Studia licencjackie trwają 6 semestrów - 3 lata.

  Czego można się nauczyć?
  Program tej specjalności obejmuje m.in. takie przedmioty specjalnościowe:

      * Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe w Europie
      * Polityka europejska
      * Transformacje ustrojowe w Europie Środkowej i Wschodniej
      * Instytucje UE
      * Polityka regionalna UE
      * Cywilizacyjne i kulturowe podstawy Europy
      * Prawo wspólnotowe
      * Geografia gospodarcza i polityczna Europy.

  Po ukończeniu specjalności Polityka i Instytucje UE absolwenci będą potrafili m.in.: dostosowywać działania polskich przedsiębiorstw do ustawodawstwa europejskiego, współpracować z instytucjami Unii Europejskiej, pozyskiwać fundusze unijne dla polskich małych, średnich i dużych przedsiębiorstw.

  Jakie są perspektywy zawodowe?
  Absolwenci specjalności mogą starać się o pracę w:

      * polskich przedstawicielstwach instytucji Unii Europejskiej
      * strukturach Unii Europejskiej, w organizacjach państwowych i samorządowych                                współpracujących z instytucjami
        międzynarodowymi, ze szczególnym uwzględnieniem struktur UE
      * firmach działających na wspólnym europejskim rynku
      * przedsiębiorstwach każdego rodzaju, gdzie będą odpowiedzialni za przygotowywanie                    materiałów do pozyskania środków
        finansowych z funduszy Unii Europejskiej
      * instytucjach lokalnych zajmujących się przygotowaniem i prowadzeniem kampanii                            promujących politykę międzynarodową
      * własnej firmie jako doradcy w dziedzinie pozyskiwania funduszy z budżetu UE.

Inne informacje związane z politologia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |