Studia Licencjackie - Architektura i Urbanistyka

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Politechnika Wrocławska

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Licencjackie - Architektura i Urbanistyka - W ciągu tygodnia - Wrocław - Dolnośląskie

 • Cele
  Celem programów nauczania kierunku "Architektura i Urbanistyka" w specjalnościach "Architektura" i "Ochrona Zabytków" jest wykształcenie absolwenta - magistra inżyniera architekta, który będzie posiadał wiedzę oraz umiejętności niezbędne do podjęcia działalności zawodowej. Wymagania intelektualne stawiane w czasie studiów, zrozumienie problematyki społecznej, ekologicznej, problemów ochrony wartości dziedzictwa kulturowego, umożliwi absolwentowi podjęcie twórczej pracy na różnych stanowiskach, w różnych sferach aktywności zawodowej, w nowych uwarunkowaniach wykonywania zawodu. Przy tym architekci kształceni na specjalności "Ochrona Zabytków" będą szczególnie uczuleni na problemy związane z ochroną dziedzictwa architektonicznego. Programy nauczania obu specjalności są dostosowane do współczesnych światowych i europejskich trendów w dydaktyce, co umożliwia współpracę z zagranicznymi ośrodkami akademickimi w zakresie kształcenia.
 • Praktyki
  Obowiązkowym elementem nauczania na kierunku "Architektura i Urbanistyka" są także praktyki zawodowe.
 • Tutuł uzyskany
  Inżynier
 • Szczegółowe informacje
  Studia obejmują 10 semestrów. Ostatni semestr przeznaczony jest na wykonanie projektu dyplomowego. Programy nauczania składają się z dwóch części: obligatoryjnej i wybieralnej, wyrażonych godzinowo.

  Program zawarty w części obligatoryjnej, ustalany jest na okres dłuższy i może być modyfikowany w sposób i w terminach ustalonych w: "Zarządzeniu wewnętrznym w sprawie dokumentowania programów nauczania i planów studiów", natomiast zawarty w części wybieralnej, ustalany jest corocznie na podstawie ofert zgłaszanych przez nauczycieli akademickich. Kursy obligatoryjne student obowiązany jest zaliczyć w ramach określonego semestru, zgodnie z programem nauczania. Kursy wybieralne prowadzone są w semestrach 4 i 8, a uczestnictwo w nich odbywa się poprzez dokonanie wyboru kursu z oferty wydziałowej bądź ogólnouczelnianej, zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami studenta, w celu pogłębienia wiedzy lub umiejętności projektowych. Wybieralność dotyczy również języków obcych i zajęć sportowych(nieobowiązkowych), zawsze jednak w ramach obowiązującego programu ( wymiar godzinowy i terminy zaliczenia zajęć).

  Zasadniczą formą dydaktyczną i zarazem podstawowym kursem na obu specjalnościach jest nauka projektowania. "Projektowanie" stanowi teoretyczną i praktyczną syntezę opanowywanej sukcesywnie wiedzy, jest obligatoryjne i dotyczy architektury, urbanistyki oraz konserwacji i modernizacji architektury i urbanistyki.

  Student jest obowiązany do wykonania w semestrach 1- 9 - 19 projektów o pełnym zakresie problematyki merytorycznej i graficznej w ramach projektowania architektonicznego, urbanistycznego i projektowania konserwatorskiego oraz 2 projektów w ramach "Kompleksowego studium projektowego" (wybieralne studia projektowe-w semestrze 9). Specyfiką specjalności "Ochrona zabytków" jest grupa przedmiotów dotyczących technik i technologii konserwatorskich prowadzona w formie zajęć laboratoryjnych odpowiednio wyposażonym laboratorium.

Inne informacje związane z Architektura i Urbanistyka

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |