Studia II Stopnia-Socjologia Mediów i Cyberprzestrzeni

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia II Stopnia-Socjologia Mediów i Cyberprzestrzeni - W ciągu tygodnia - Rzeszów - Podkarpackie

 • Cele
  Jeśli interesujesz się mediami, komunikacją społeczną, multimediami, reklamą i public relations, a także problematyką prasy samorządowej i lokalnej, ten kierunek jest właśnie dla Ciebie. Jako student dziennikarstwa będziesz mógł odbyć praktyki zawodowe w mediach regionalnych, ogólnopolskich, a nawet zagranicznych. Program studiów nastawiony jest na doskonalenie umiejętności praktycznych, dlatego oprócz wykładów i ćwiczeń, wiele miejsca zajmują warsztaty praktyczne. Dzięki temu, przyswoisz sobie wiedzę z różnych dziedzin, nie tylko dziennikarstwa, ale i fotografii, reklamy, grafiki komputerowej i projektowania graficznego. Natomiast realizacja programu w ramach lektoratu umożliwi Ci uzyskanie certyfikatu potwierdzającego znajomość specjalistycznego słownictwa w języku obcym. Infrastruktura informatyczna WSIiZ zapewni Ci doskonałe przygotowanie do pracy z wykorzystaniem grafiki i multimediów, a także pracy w mediach internetowych.
 • Profil słuchacza / wymogi
  O przyjęcie na studia II stopnia (magisterskie) na kierunki Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Ekonomia, Turystyka i rekreacja, Informatyka i ekonometria, Informatyka mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny upoważniający do podjęcia nauki na studiach wyższych w innym kraju niż miejsce jego nadania. O przyjęciu kandydata na studia II stopnia w formie stacjonarnej i niestacjonarnej decyduje kolejność złożenia wszystkich wymaganych dokumentów w terminie rekrutacji, tj. do 31 lipca 2009 roku. Kandydaci powinni złożyć NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY: * odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, * wypis z indeksu potwierdzony przez dziekanat, zawierający listę przedmiotów wraz z ilością godzin i ocenami (dotyczy absolwentów, którzy nie posiadają suplementów do dyplomu), * opinię od Dziekana danego wydziału wraz z ustalonymi różnicami programowymi, * średnią z toku studiów potwierdzoną przez dziekanat, * świadectwo dojrzałości oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej (w oryginale lub w odpisie lub świadectwo potwierdzone notarialnie), * podanie na obowiązującym formularzu WSIiZ (dostępnym w punkcie rekrutacyjnym oraz internecie), * zaświadczenie lekarskie wystawione w roku bieżącym, * 2 fotografie (kolor, białe tło, ciemne okrycie) w tym aktualną fotografię, zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, * kserokopię dowodu osobistego lub paszportu, * kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego
 • Tutuł uzyskany
  Magister
 • Szczegółowe informacje
  Kierunek- Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna
  Specjalność- Socjologia Mediów i Cyberprzestrzeni

  Studia na tej specjalności umożliwią Ci zdobycie wiedzy, pozwalającej na zrozumienie mechanizmów funkcjonowania mediów masowych, mediatyzacji życia społecznego i cyberprzestrzeni. Znajomość różnorodnych aspektów społeczeństwa sieciowego, komunikacji internetowej, nowych mediów, więzi i rzeczywistości wirtualnej, przygotują natomiast do wykonywania zawodu socjologa, odpowiadającego na zapotrzebowanie rynku, opanowanego przez komputery, internet i nowe technologie.

  W programie studiów między innymi:

  * socjologia i psychologia Internetu,
  * socjotechnika i propaganda w mediach,
  * nowe media w społeczeństwie informacyjnym,
  * analiza sieci społecznych i Web 2.0,
  * kultura masowa i audiowizualna.


  Specjalność realizowana jest od 2. semestru na studiach II stopnia.

  A co po studiach?

  Jako absolwent tej specjalności, ze względu na swoje rozległe kwalifikacje, będziesz mógł znaleźć zatrudnienie w charakterze analityka rynku, doradcy, pracownika agencji reklamowych oraz firm informatycznych. Połączenie wiedzy socjologicznej, umiejętności informatycznych oraz rozumienie tendencji rozwojowych współczesnych mediów i ich roli w społeczeństwie informacyjnym, predestynuje Cię także do pracy w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych, na stanowiskach odpowiedzialnych za tworzenie i realizację systemów komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej.

Inne informacje związane z socjologia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |