Home > Podyplomowe > Psychologia > Zaoczne > Warszawa > Studia Podyplomowe-Psychologia Transportu - Warszawa - Mazowieckie

Studia Podyplomowe-Psychologia Transportu - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem UW - Uniwersytet Warszawski

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe-Psychologia Transportu - Zaoczne - Warszawa - Mazowieckie

 • Cele
  Studia dotyczą problematyki diagnostyki psychologicznej ukierunkowanej na orzekanie o istnieniu przeciwwskazań do kierowania pojazdami. Omawiane będą zatem elementy psychologii pracy i psychologii klinicznej.

  Zadaniem Studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę umożliwiającą samodzielne podejmowanie decyzji orzeczniczych w tym zakresie. Program studiów został napisany w oparciu o analizę problemów występujących w czasie rzeczywistych psychologicznych badań kierowców, zarówno rutynowych jak i kontrolnych (prowadzonych na wniosek Policji lub organów administracji).
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Studia podyplomowe skierowane są do osób posiadających dyplom psychologa, które starają się o uprawnienia do badań osób kierujących pojazdami. Uprawnienia takie są udzielane przez Marszałka Województwa (na podstawie przepisów ustawy z 2.07.2004 wprowadzającej przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, dz.u. 173, p.1808) osobom które:

  Ukończyły studia podyplomowe w zakresie psychologii transportu

  Posiadają prawo do wykonywania zawodu psychologa

  Warunkiem przyjęcia na Studia jest legitymowanie się dyplomem ukończenia studiów wyższych (magisterskich lub licencjackich) oraz odbycie ze skutkiem pozytywnym rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydaci będą pytani o podanie powodów wyboru studiów, oczekiwania, oraz o to w jaki sposób chcą wykorzystać zdobytą na studiach wiedzę.
 • Szczegółowe informacje
  Proponowane studia obejmować będą zagadnienia psychologii poznawczej i ergonomii, psychologii stresu, stosowanej psychometrii, oraz psychologii klinicznej, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki uzależnień, zaburzeń emocjonalnych i zmian organicznych. Omawiane są także aspekty prawne i etyczne badań kierowców. Wykłady uzupełnione są ćwiczeniami i zajęciami seminaryjnymi.

  Studia Podyplomowe Psychologia Transportu trwają jeden rok akademicki. Nabór odbywa się dwa razy w roku, w okresie maj-sierpień oraz grudzień-styczeń. We wrześniu i w lutym przeprowadzana jest rozmowa kwalifikacyjna. Zajęcia trwają od października do czerwca (edycja zimowa) lub od lutego do stycznia (edycja letnia). Studia kończą się rozdaniem świadectw ukończenia studiów.

  Studia podyplomowe obejmować będą 174 godziny dydaktyczne. Zajęcia odbywać się będą w formie zjazdów weekendowych (ok. 12 zjazdów), co dwa/ trzy tygodnie. Wszystkie zajęcia będą się odbywać na Wydziale Psychologii UW.

  Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu z przedmiotów wykładowych oraz uzyskanie zaliczeń z pozostałych przedmiotów. Ocena końcowa jest wyliczana jako średnia ważona ze średniej z egzaminu oraz z trzech przedmiotów ćwiczeniowych zaliczanych na ocenę .


      Wykłady - 92 godziny

  - Procesy poznawcze - 10 godz.;
  - Psychologia osobowości - 8 godz.;
  - Stres w pracy kierowcy - 6 godz.;
  - Rozpoznawanie zaburzeń osobowości - 6 godz.;
  - Rozpoznawanie zaburzeń emocjonalnych - 8 godz.;
  - Procesy starzenia się i zaburzenia organiczne - 8 godz.
  - Psychologia pracy - niezawodność człowieka - 6 godz.;
  - Psychologiczne i medyczne podstawy uzależnień - 6 godz.;
  - Prawne i etyczne problemy diagnozy psychologicznej - 14 godz.;
  - Wypadki drogowe - przyczyny, ocena i profilaktyka - 6 godz.;
  - Psychometria - 10 godz.
  - Konwersatorium prawne - 2 godz.;
  - Osoba niepełnosprawna jako kierowca - 2 godz.;

      Ćwiczenia - 82 godziny

  - Metodyka badań kierowców - 28 godz.;
  - Wywiad psychologiczny - 14 godz.;
  - Badania uzależnień - 6 godz,;
  - Ćwiczenia z psychologii klinicznej - 8 godz.;
  - Aparaturowe metody badań kierowców - 14 godz.
  - Profilaktyka i szkolenia - 6 godz.
  - MMPI, Zaawansowane metody komputerowe, Standardowe metody diagnozy, CRM i psychologia lotnicza - 6 godz.;

Inne informacje związane z Psychologia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |