Home > Studia II Stopnia > Socjologia > Zaoczne > Katowice > Studia II Stopnia - Socjologia Mediów - Katowice - Śląskie

Studia II Stopnia - Socjologia Mediów - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem GWSH -Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia II Stopnia - Socjologia Mediów - Zaoczne - Katowice - Śląskie

 • Cele
  Celem tej specjalności jest wykształcenie dysponujących szeroką merytoryczną i praktyczną wiedzą specjalistów posiadających umiejętność kreowania, prowadzenia i prezentacji badań społecznych. Potrafiących w sposób samodzielny i analityczny podejść do rzeczywistości społecznej. Studia na tej specjalności mają wyposażyć studentów w wiedzę z zakresu socjologii współczesnej, wzbogacone o specjalizacyjne elementy z psychologii społecznej, filozofii oraz innych pokrewnych dyscyplin z grona nauk społecznych. Szczególny nacisk położony został na najnowsze trendy w teoriach komunikowania społecznego, problemy wynikające z komunikacji miedzykulturowej i etnicznej, zasady komunikowania publicznego, politycznego oraz zagadnienia socjologiczne związane ściślej ze środkami masowego przekazu (prasa, radio, telewizja).
 • Tutuł uzyskany
  Magister
 • Szczegółowe informacje
  Socjologia Mediów

  Perspektywy zawodowe
  Absolwenci (magsitrzy) GWSH specjalności Socjologia Mediów są merytorycznie i praktycznie przygotowani do pracy w pionach marketingowych, prowadzenia działań typu public realtions oraz pracy w niszowych obszarach rynku mediów, gdzie poszukiwani są, interdyscyplinarnie wykształceni specjaliści z zakresu szeroko rozumianych mediów i komuniakcji społecznych. Przykładowymi stanowiskami pracy, na których absolwenci GWSH specjalności Socjologia Mediów mogą podjąć zatrudnienie, są: specjalista ds. komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej, doradca ds. komunikacji międzykulturowej, specjalista kreowania wizerunku firmy. specjalista ds. reklamy prasowej, radiowej lub telewizyjnej.


  Przedmioty kształcenia ogólnego, podstawowe i kierunkowe - wspólne dla wszystkich specjalności na kierunku Socjologia (studia II stopnia, niestacjonarne)

      * Filozofia
      * Logika
      * Globalne procesy społeczne
      * Socjologia zmiany społecznej
      * Laboratorium socjologiczne
      * Socjologia rodziny
      * Psychologia pracy i zarządzania
      * Metodologia nauk społecznych
      * Procedury badań ewaluacyjnych
      * Zaawansowane techniki komputerowej analizy danych
      * Socjologia polityki
      * Polska myśl socjologiczna
      * Socjologia edukacji i wychowania
      * Trening asertywności
      * Zajęcia rekreacyjno-sportowe (fakultet)

  Przedmioty specjalnościowe i specjalizacyjne - wykładane w ramach specjalności Socjologia Mediów (studia II stopnia, niestacjonarne)

      * Warsztaty dziennikarskie (prasa, radio, telewizja, internet)
      * Kultura masowa - wybrane aspekty
      * Psychologia środowiskowa
      * Metody badań medioznawczych
      * Współczesne systemy medialne
      * Przedmioty specjalnościowe do wyboru
      * Język obcy specjalizacyjny (angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, wloski lub rosyjski) -            fakultet
      * Proseminarium
      * Seminarium magisterskie

Inne informacje związane z Socjologia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |