Studia II Stopnia - Samorząd i Polityka Lokalna - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSB-Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia II Stopnia - Samorząd i Polityka Lokalna - Zaoczne - Chorzów - Śląskie

 • Cele
  W ramach tej specjalności WSB kształci specjalistów, którzy będą wiedzieli, jak zaspokoić zbiorowe potrzeby danej społeczności, nawiązać współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.
 • Profil słuchacza / wymogi
  Studia na kierunku Finanse i Rachunkowość mogą podjąć absolwenci następujących kierunków studiów I stopnia (licencjackich): * Finanse i Bankowość * Finanse i Rachunkowość * Zarządzanie i Marketing * Ekonomia * Informatyka i Ekonometria * Administracja * Stosunki Międzynarodowe * Transport * Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
 • Tutuł uzyskany
  Master
 • Szczegółowe informacje
  Kierunek Finanse i Rachunkowość
  Specjalność: Samorząd i Polityka Lokalna

  Program studiów II stopnia obejmuje następującą grupę przedmiotów podstawowych:

      * Polityka pieniężna
      * Rachunkowość zarządcza
      * Portfel inwestycyjny
      * Filozofia
      * Metodologia badań naukowych
      * Międzynarodowe stosunki finansowe
      * Podstawy integracji europejskiej
      * Strategie finansowe – gry decyzyjne
      * Wnioskowanie statystyczne w finansach
      * Geografia ekonomiczna
      * Bhp

  oraz przedmiotów kierunkowych:

      * Prawo finansowe
      * Rachunek kosztów
      * Standardy sprawozdawczości finansowej
      * Zarządzanie instytucjami kredytowymi
      * Etyka zawodowa

  Czego można się nauczyć?
  Studiując na specjalności Samorząd i Polityka Lokalna, studenci mają okazję na bliższe zapoznanie się z następującymi przedmiotami specjalnościowymi:

      * Władza lokalna
      * Społeczność i polityka miejska
      * System prawny podmiotów samorządowych
      * Planowanie lokalne i regionalne
      * Polityka regionalna UE
      * Programy i fundusze UE
      * Promocja w samorządzie terytorialnym
      * Marketing w administracji publicznej

  Absolwenci tej specjalności będą potrafili: analizować i samodzielnie podejmować decyzje polityczne, kierować zespołami ludzkimi, dokonywać samodzielnej, pogłębionej i naukowo uargumentowanej analizy zjawisk oraz procesów zachodzących w życiu społeczno-politycznym, dającej także możliwość prowadzenia pracy naukowej. Absolwenci będą również mogli ubiegać się o mandaty radnych lub stać się liderami opinii publicznej w społecznościach lokalnych.

  Jakie są perspektywy zawodowe?
  Zdobyta wiedza i umiejętności umożliwia absolwentom podjęcie pracy zawodowej zwłaszcza w:

      * organach administracji państwowej i samorządowej, w urzędach marszałkowskich,                        wojewódzkich, w samorządowych
      * jednostkach organizacyjnych, starostwach powiatowych i jednostkach organizacyjnych                    urzędów gmin
      * organizacjach non-profit
      * instytucjach działających na rzecz społeczności lokalnych
      * organach partii politycznych, organizacji gospodarczych i społecznych.

  Wyróżniający się absolwenci powinni być przygotowani ponadto do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Inne informacje związane z politologia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |