Studia II Stopnia - Komunikowanie Społeczne - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSB-Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia II Stopnia - Komunikowanie Społeczne - Zaoczne - Chorzów - Śląskie

 • Cele
  "W istnieniu i funkcjonowaniu współczesnych społeczeństw informacja bezdyskusyjnie odgrywa rolę pierwszoplanową. Jej wytwarzanie, upowszechnianie i użytkowanie decyduje o potencjale ekonomicznym, skuteczności politycznej i możliwości rozwoju państw i kręgów cywilizacyjnych. Szczególne znaczenie w obydwu procesach ma obieg informacji, czyli komunikowanie społeczne. Jest to obszar aktywności zawodowej, który potrzebuje coraz to nowych, lepiej wykształconych pracowników". prof. dr hab. Sylwester Wróbel, kierownik katedry Nauki o Polityce
 • Profil słuchacza / wymogi
  Studia na kierunku Finanse i Rachunkowość mogą podjąć absolwenci następujących kierunków studiów I stopnia (licencjackich): * Finanse i Bankowość * Finanse i Rachunkowość * Zarządzanie i Marketing * Ekonomia * Informatyka i Ekonometria * Administracja * Stosunki Międzynarodowe * Transport * Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
 • Tutuł uzyskany
  Master
 • Szczegółowe informacje

  Kierunek Finanse i Rachunkowość
  Specjalność: Komunikowanie Społeczne

  Program studiów II stopnia obejmuje następującą grupę przedmiotów podstawowych:

      * Polityka pieniężna
      * Rachunkowość zarządcza
      * Portfel inwestycyjny
      * Filozofia
      * Metodologia badań naukowych
      * Międzynarodowe stosunki finansowe
      * Podstawy integracji europejskiej
      * Strategie finansowe – gry decyzyjne
      * Wnioskowanie statystyczne w finansach
      * Geografia ekonomiczna
      * Bhp

  oraz przedmiotów kierunkowych:

      * Prawo finansowe
      * Rachunek kosztów
      * Standardy sprawozdawczości finansowej
      * Zarządzanie instytucjami kredytowymi
      * Etyka zawodowa  Czego można się nauczyć?
  Osoby studiujące na specjalności Komunikowanie Społeczne będą miały możliwość zdobycia wiedzy między innymi z następujących dziedzin komunikowania społecznego:

      * Historia prasy, radia i telewizji
      * Teoria form dziennikarskich
      * Prawo mediów
      * Media Nowoczesne
      * Reklama
      * Opinia publiczna i jej badanie
      * Komunikowanie międzykulturowe

  Absolwenci specjalności będą posiadali wiedzę, kompetencje i umiejętności w zakresie wszystkich form komunikowania społecznego. Będą potrafili m.in. skutecznie wykorzystywać metody i techniki PR, kształtować wizerunek instytucji, przygotować konferencję prasową, organizować imprezy specjalne, pisać komunikaty prasowe, sprostowania i oświadczenia, czy też przygotowywać projekty programów public relations.

  Jakie są perspektywy zawodowe?
  Absolwenci będą mieli możliwość uzyskania pracy:

      * w wydawnictwach i redakcjach prasowych
      * w stacjach radiowych i telewizyjnych, portalach internetowych
      * w agencjach marketingowych, agencjach public relations i działach PR wewnątrz                            przedsiębiorstwa, odpowiadając za kontakty organizacji z otoczeniem oraz budowanie relacji        wewnątrz organizacji
      * na stanowisku rzeczników prasowych instytucji i organizacji społecznych oraz politycznych,            organów państwa i samorządu terytorialnego.

  Wyróżniający się absolwenci powinni być przygotowani ponadto do podjęcia studiów trzeciego stopnia

Inne informacje związane z komunikacja społeczna

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |