Studia I Stopnia-Zarządzanie Obronnością

 • Centrum:
 • Typ:
  W ciągu tygodnia
 • Miejsce:
 • Rodzaj:
 • Cena:
 • Komentarz:
  Absolwenci studiów I stopnia będą mogli kontynuować naukę na studiach m.in. w WSIiZ na kierunku Zdrowie Publiczne w momencie otrzymania uprawnień do prowadzenia studiów II stopnia na tym kierunku. Absolwenci specjalności zarządzanie kryzysowe mają natomiast możliwość kontynuacji studiów wybierając studia II stopnia w WSIiZ na kierunku Ekonomia. Ponadto absolwenci wszystkich specjalności mogą podjąć kształcenie na studiach II stopnia na kierunkach Bezpieczeństwo wewnętrzne lub Bezpieczeństwo narodowe w inny
 • Więcej informacji
Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia-Zarządzanie Obronnością - W ciągu tygodnia - Rzeszów - Podkarpackie

 • Profil słuchacza / wymogi
  Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu świadectw dojrzałości i świadectw ukończenia szkoły średniej w zależności czy kandydat zdaje nową czy starą maturę. Wyniki z postępowania kwalifikacyjnego zostaną ogłoszone 7 sierpnia 2009 r. Kandydaci powinni złożyć NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY: * świadectwo dojrzałości i świadectwo ukończenia szkoły średniej (w oryginale lub w odpisie lub świadectwo potwierdzone notarialnie), * podanie na obowiązującym formularzu WSIiZ (dostępnym w punkcie rekrutacyjnym oraz w internecie), * zaświadczenie lekarskie z bieżącego roku na wszystkie kierunki; od kandydatów ubiegających się o przyjęcie na Ratownictwo medyczne lub Zdrowie publiczne (specjalności: kosmetologia, promocja zdrowia z fizjoterapią, ochrona zdrowia niepełnosprawnych i starszych) wymagane jest zaświadczenie z Poradni Medycyny Pracy wraz z adnotacją na zaświadczeniu o wybranej specjalności - zaświadczenie musi być ważne na okres trwania studiów * 2 fotografie (kolor, białe tło, ciemne okrycie) w tym aktualną fotografię, zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, * kserokopię dowodu osobistego lub paszportu, * kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Kierunek-Bezpieczeńswo Wewnętrzne
  Specjalność-Zarządzanie Obronnością

  Studiując zarządzanie obronnością zdobędziesz specjalistyczną wiedzę dotyczącą procedur zarządzania, narzędzi i technik wykorzystywanych w ramach planowania, organizacji i zarządzania ochroną i obroną narodową. Nabędziesz także umiejętności analizowania i stosowania zasad prawnych oraz procedur bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w skali globalnej, narodowej, regionalnej i lokalnej.

  W programie studiów m.in.:

  * planowanie cywilnych i militarnych przygotowań obronnych
  * praca sztabowo-biurowa
  * podstawy metodyki oceny zagrożeń i ryzyka
  * gotowość obronna państwa
  * zwalczanie terroryzmu

  Specjalność realizowana jest od 4. semestru na studiach I stopnia.


  A CO PO STUDIACH?

  Znajomość istoty bezpieczeństwa oraz jego uwarunkowań, jak również zasad funkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa i struktur wojskowych pozwolą Ci na znalezienie pracy w Wojsku Polskim, instytucjach cywilnych wspierających ochronę i obronę narodową oraz innych służbach mundurowych.

Inne informacje związane z zarządzanie bezpieczeństwem

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |