Studia I Stopnia-Zarządzanie Finansami

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Sopocka Szkoła Wyższa

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia-Zarządzanie Finansami - W ciągu tygodnia - Sopot - Pomorskie

 • Profil słuchacza / wymogi
  Studia skierowane są do osób, które zamierzają pracować w: * banku, * towarzystwie ubezpieczeniowym, * funduszach inwestycyjnych, * samorządach lokalnych, * komórkach finansowych przedsiębiorstwa, jako: * doradca finansowy, * agent ubezpieczeniowy, * analityk finansowy, * makler Zasady rekrutacji na studia I Stopnia Kandydat na studia składa następujące dokumenty: * świadectwo maturalne (oryginał, odpis lub kserokopia poświadczone notarialnie) * zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia zezwalające na podjęcie nauki ( termin ważności zaświadczenia upływa 3 miesiące od daty wystawienia) * 4 fotografie zgodne z wymogami do dowodu osobistego (lewe ucho odsłonięte, bez biżuterii) * dowód wniesienia opłaty wpisowej w przypadku dokonania opłaty wpisowej na konto uczelni Dodatkowo kandydat wypełnia: * podanie / deklarację wyboru specjalności * kwestionariusz osobowy * deklarację płatności (osobna dla wydziału w Sopocie i Wydziału w Chojnicach * umowa o studiowanie w Sopockiej Szkole Wyższej
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Studia I Stopnia
  Kierunek-Ekonomia
  Specjalność-Zarządzanie Finansami


  W warunkach rynku pieniężno-kapitałowego finanse są podstawą funkcjonowania podmiotów gospodarczych, a zarządzanie dotyczy w głównej mierze zarządzania finansami. Od decyzji z zakresu zarządzania finansami zależy skuteczność podejmowanych działań i pozycja na rynku.

  W życiu zawodowym i osobistym sukces finansowy zależy od umiejętności dokonywania trafnych wyborów. Umożliwi to zdobycie wiedzy z takich przedmiotów jak:

  * rynki finansowe
  * analiza finansowa
  * zarządzanie ryzykiem finansowym
  * bankowość
  * ubezpieczenia gospodarcze
  * finanse międzynarodowe
  * finanse samorządu terytorialnego
  * finanse przedsiębiorstw
  * systemy podatkowe krajów UE
  * strategie podatkowe
  * strategie inwestycyjne
  * fundusze inwestycyjne
  * podatki w działalności gospodarczej


  Uzyskana podczas studiów wiedza i umiejętności praktyczne w zakresie wykorzystywania narzędzi i instrumentów finansowych:

  * dają szansę znalezienia pracy w wielu podmiotach gospodarczych,
  * stwarzają możliwości uzyskania dodatkowych certyfikatów (doradcy finansowego, maklera, agenta ubezpieczeniowego).

Inne informacje związane z zarządzanie w biznesie

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |