Studia I Stopnia-Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia-Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy - W ciągu tygodnia - Rzeszów - Podkarpackie

 • Cele
  Zasadniczym celem specjalności jest przygotowanie absolwentów do zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w zakładach pracy.
 • Profil słuchacza / wymogi
  Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu świadectw dojrzałości i świadectw ukończenia szkoły średniej w zależności czy kandydat zdaje nową czy starą maturę. Wyniki z postępowania kwalifikacyjnego zostaną ogłoszone 7 sierpnia 2009 r. Kandydaci powinni złożyć NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY: * świadectwo dojrzałości i świadectwo ukończenia szkoły średniej (w oryginale lub w odpisie lub świadectwo potwierdzone notarialnie), * podanie na obowiązującym formularzu WSIiZ (dostępnym w punkcie rekrutacyjnym oraz w internecie), * zaświadczenie lekarskie z bieżącego roku na wszystkie kierunki; od kandydatów ubiegających się o przyjęcie na Ratownictwo medyczne lub Zdrowie publiczne (specjalności: kosmetologia, promocja zdrowia z fizjoterapią, ochrona zdrowia niepełnosprawnych i starszych) wymagane jest zaświadczenie z Poradni Medycyny Pracy wraz z adnotacją na zaświadczeniu o wybranej specjalności - zaświadczenie musi być ważne na okres trwania studiów * 2 fotografie (kolor, białe tło, ciemne okrycie) w tym aktualną fotografię, zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, * kserokopię dowodu osobistego lub paszportu, * kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Studia I Stopnia-Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

  Studia na tej specjalności pozwolą Ci na zdobycie nie tylko teoretycznych, ale i praktycznych umiejętności w zakresie rozpoznawania i interpretacji zagrożeń w miejscach pracy oraz dokonywania oceny i analizy ryzyka zawodowego.

  W programie studiów m.in.:

  * zarządzanie ryzykiem zawodowym,
  * ergonomia,
  * audyty bezpieczeństwa pracy,
  * prawo pracy w Polsce na tle unormowań Unii Europejskiej,
  * narzędzia komputerowe w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy
  .

  Specjalność realizowana jest od 5. semestru na studiach I stopnia.

Inne informacje związane z zarządzanie bezpieczeństwem

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |