Studia I Stopnia-Ubezpieczenia

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia-Ubezpieczenia - W ciągu tygodnia - Rzeszów - Podkarpackie

 • Profil słuchacza / wymogi
  Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu świadectw dojrzałości i świadectw ukończenia szkoły średniej w zależności czy kandydat zdaje nową czy starą maturę. Wyniki z postępowania kwalifikacyjnego zostaną ogłoszone 7 sierpnia 2009 r. Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty: * świadectwo dojrzałości i świadectwo ukończenia szkoły średniej (w oryginale lub w odpisie lub świadectwo potwierdzone notarialnie), * podanie na obowiązującym formularzu WSIiZ (dostępnym w punkcie rekrutacyjnym oraz w internecie), * zaświadczenie lekarskie z bieżącego roku na wszystkie kierunki; od kandydatów ubiegających się o przyjęcie na Ratownictwo medyczne lub Zdrowie publiczne (specjalności: kosmetologia, promocja zdrowia z fizjoterapią, ochrona zdrowia niepełnosprawnych i starszych) wymagane jest zaświadczenie z Poradni Medycyny Pracy wraz z adnotacją na zaświadczeniu o wybranej specjalności - zaświadczenie musi być ważne na okres trwania studiów * 2 fotografie (kolor, białe tło, ciemne okrycie) w tym aktualną fotografię, zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, * kserokopię dowodu osobistego lub paszportu, * kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Studia I Stopnia
  Kierunek-Ekonomia
  Specjalność- Ubezpieczenia

  W toku studiów otrzymasz szczegółową wiedzę i umiejętności związane z funkcjonowaniem rynku ubezpieczeń gospodarczych w Polsce i na świecie oraz podstawowymi zagadnieniami organizacji i zarządzania zakładami ubezpieczeń. Uzyskasz również niezbędną wiedzę z zakresu ubezpieczeń społecznych, a w szczególności umiejętności poruszania się w realiach nowego systemu emerytalnego, co pozwoli Ci w racjonalny sposób zaplanować wysokość swojej przyszłej emerytury. Poza zagadnieniami związanymi z ubezpieczeniami będziesz mógł uczestniczyć w zajęciach dotyczących zarządzania, prawa, które dają szerokie podstawy do działalności na rynku ubezpieczeniowym.

  W programie studiów m.in.:

  . rynek ubezpieczeń w Polsce i na świecie,
  . przepisy prawne normujące działalność ubezpieczeniową,
  . ubezpieczenia majątkowe,
  . ubezpieczenia społeczne,
  . instytucje rynku ubezpieczeniowego
  .

  Specjalność realizowana jest od 5 semestru na studiach I stopnia.

  A co po studiach?

  Jako absolwent będziesz przygotowany do zarządzania instytucjami ubezpieczeniowymi oraz do pracy na różnych stanowiskach w zakładach ubezpieczeń, a także do prowadzenia własnej działalności jako pośrednika finansowego. Dzięki nabytej wiedzy o systemie ubezpieczeń społecznych, będziesz mógł podjąć pracę np. w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Inne informacje związane z ubezpieczenia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |