Studia I Stopnia-Społeczności Lokalne i Praca Socjalna

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna im.prof. Szczepana A. Pieniążka

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia-Społeczności Lokalne i Praca Socjalna - W ciągu tygodnia - Skierniewice - Łódzkie

 • Cele
  Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie kompletu dokumentów: * kwestionariusz osobowy WSEH, * świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis, duplikat, odpis poświadczony notarialnie), * 4 fotografie ( wymiary 37/52, bez nakrycia głowy, na jasnym tle), * kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu), * oryginał i kserokopia dowodu wpłaty wpisowego i opłaty rekrutacyjnej
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Kierunek-Socjologia
  Specjalność - Społeczności Lokalne i Praca Socjalna

  Semestr I
  Przedmiot
  Wstęp do socjologii
  Historia myśli społecznej
  Statystyka
  Technologia informacyjna
  Język obcy
  Zajęcia fakultatywne 1
  Zajęcia fakultatywne 2
  Techniki pracy umysłowej
  Wychowanie fizyczne

  SemestrII
  Przedmiot
  Wstęp do socjologii
  Historia myśli społecznej
  Statystyka
  Demografia społeczna
  Język obcy
  Zajęcia fakultatywne 1
  Zajęcia fakultatywne 2
  Zajęcia fakultatywne 3
  Wychowanie fizyczne

  SemestrIII
  Przedmiot
  Mikrostruktury społeczne
  Metody i techniki badań społecznych
  Współczesne teorie socjologiczne
  Psychologia społeczna
  Ekonomia

  Język obcy
  Zajęcia fakultatywne 1
  Zajęcia fakultatywne 2

  SemestrIV
  Makrostruktury społeczne
  Metody i techniki badań społecznych

  Seminarium badawcze
  Język obcy
  Etyczne problemy zawodu socjologa
  Zajęcia fakultatywne 1
  Zajęcia fakultatywne 2
  Przedmiot
  Pośrednie struktury społeczne

  Semestr V
  Władza lokalna i samorząd
  Organizacja pomocy społecznej

  Seminarium licencjackie

  Semestr VI
  Teorie i metody pracy socjalnej
  Socjologia rodziny
  Socjologia miasta
  Socjologia rozwoju lokalnego

  Seminarium licencjackie

Inne informacje związane z socjologia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |