Studia I Stopnia-Socjologia Zarządzania Kadrami i Doradztwa Personalnego

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia-Socjologia Zarządzania Kadrami i Doradztwa Personalnego - W ciągu tygodnia - Rzeszów - Podkarpackie

 • Cele
  Studia na tej specjalności mają za zadanie przygotowanie specjalistów ds. polityki personalnej dowolnej organizacji, czyli m.in.: - planowania i pozyskiwania kadr - efektywnego zarządzania personelem - rozwijania kompetencji i motywowania pracowników
 • Profil słuchacza / wymogi
  Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu świadectw dojrzałości i świadectw ukończenia szkoły średniej w zależności czy kandydat zdaje nową czy starą maturę. Wyniki z postępowania kwalifikacyjnego zostaną ogłoszone 7 sierpnia 2009 r. Kandydaci powinni złożyć NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY: * świadectwo dojrzałości i świadectwo ukończenia szkoły średniej (w oryginale lub w odpisie lub świadectwo potwierdzone notarialnie), * podanie na obowiązującym formularzu WSIiZ (dostępnym w punkcie rekrutacyjnym oraz w internecie), * zaświadczenie lekarskie z bieżącego roku na wszystkie kierunki; od kandydatów ubiegających się o przyjęcie na Ratownictwo medyczne lub Zdrowie publiczne (specjalności: kosmetologia, promocja zdrowia z fizjoterapią, ochrona zdrowia niepełnosprawnych i starszych) wymagane jest zaświadczenie z Poradni Medycyny Pracy wraz z adnotacją na zaświadczeniu o wybranej specjalności - zaświadczenie musi być ważne na okres trwania studiów * 2 fotografie (kolor, białe tło, ciemne okrycie) w tym aktualną fotografię, zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, * kserokopię dowodu osobistego lub paszportu, * kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Studia I Stopnia
  Kierunek-Socjologia
  Specjalizacja-Socjologia Zarządzania Kadrami i Doradztwa Personalnego


  W programie studiów przewidziano zajęcia warsztatowe (m.in. z technik negocjacji, zachowań w sytuacjach konfliktowych), kształtujące umiejętności niezbędne w pracy z ludźmi.

  Doświadczeni menedżerowie są zgodni: ludzie to największy skarb każdej organizacji (instytucji, firmy). Trzeba tylko umieć wykorzystać ich zdolności i kompetencje, trzeba właściwie nimi zarządzać.

  W programie studiów m.in.:

  * socjologia pracy
  * prawo pracy
  * planowanie zatrudnienia
  * rekrutacja i selekcja pracowników
  * kierowanie zespołami ludzkimi
  * systemy informatyczne w zarządzaniu personelem
  * strategie szkoleń i rozwoju pracowników
  * nowoczesne systemy motywacyjne
  * sposoby poszukiwania pracy


  Specjalność jest realizowana od 4. semestru na studiach I stopnia.


  A co po studiach?

  Jako absolwent tej specjalności zostaniesz wyposażony w umiejętności analizowania potrzeb i trendów rynku pracy oraz kompetencji i postaw osób poszukujących zatrudnienia. Staniesz się cennym pracownikiem instytucji trudniących się pośrednictwem pracy i doradztwem personalnym, a więc urzędów pracy, firm "headhunterskich" ("łowców głów"), agencji consultingowych, związków zawodowych, a także wszelkich organizacji posiadających stanowiska konsultantów/specjalistów ds. personalnych.

Inne informacje związane z socjologia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |