Studia I Stopnia-Socjologia Pomocy Społecznej i Doradztwa Zawodowego

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia-Socjologia Pomocy Społecznej i Doradztwa Zawodowego - W ciągu tygodnia - Rzeszów - Podkarpackie

 • Profil słuchacza / wymogi
  Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu świadectw dojrzałości i świadectw ukończenia szkoły średniej w zależności czy kandydat zdaje nową czy starą maturę. Wyniki z postępowania kwalifikacyjnego zostaną ogłoszone 7 sierpnia 2009 r. Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty: * świadectwo dojrzałości i świadectwo ukończenia szkoły średniej (w oryginale lub w odpisie lub świadectwo potwierdzone notarialnie), * podanie na obowiązującym formularzu WSIiZ (dostępnym w punkcie rekrutacyjnym oraz w internecie), * zaświadczenie lekarskie z bieżącego roku na wszystkie kierunki; od kandydatów ubiegających się o przyjęcie na Ratownictwo medyczne lub Zdrowie publiczne (specjalności: kosmetologia, promocja zdrowia z fizjoterapią, ochrona zdrowia niepełnosprawnych i starszych) wymagane jest zaświadczenie z Poradni Medycyny Pracy wraz z adnotacją na zaświadczeniu o wybranej specjalności - zaświadczenie musi być ważne na okres trwania studiów * 2 fotografie (kolor, białe tło, ciemne okrycie) w tym aktualną fotografię, zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, * kserokopię dowodu osobistego lub paszportu, * kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Studia I Stopnia
  Kierunek-Socjologia
  Specjalizacja-Socjologia Pomocy Społecznej i Doradztwa Zawodowego

  Kończąc studia o tej specjalności uzyskasz kwalifikacje do pracy w strukturach samorządowych i rządowych realizujących politykę społeczną. Poznasz metody i techniki pracy socjalnej. Nauczysz się rozpoznawać zjawiska patologii społecznej i skutecznie im zapobiegać (przeciwdziałać). W szczególności dowiesz się, jakim przeobrażeniom podlega współczesna rodzina i na jakie niebezpieczeństwa jest narażona. W związku z tym zdobędziesz umiejętności przeprowadzania wywiadu środowiskowego oraz planowania i projektowania działań pomocowych, w tym realizowania terapii rodzinnej (m.in. podejmowania interwencji i prowadzenia mediacji pomiędzy stronami konfliktu rodzinnego).

  W programie studiów m.in.:

  * teoria i metody pracy socjalnej
  * diagnozowanie problemów społecznych
  * elementy pedagogiki specjalnej i opiekuńczej
  * terapia rodzinna
  * socjologia pracy
  * rekrutacja i selekcja pracowników
  * planowanie kariery zawodowej


  Specjalność jest realizowana od 4. semestru na studiach I stopnia.


  A co po studiach?

  Jako absolwent tej specjalności staniesz się też specjalistą w zakresie doradztwa zawodowego i polityki zatrudnienia. Po pierwsze - będziesz mógł służyć radą osobom szukającym pracy, wśród nich podopiecznym ośrodków pomocy społecznej. Umiejąc diagnozować sytuację na rynku pracy, pomożesz im rozpoznawać oczekiwania pracodawców (analiza ofert pracy) oraz kojarzyć je z własnymi kompetencjami i aspiracjami. Po drugie - będziesz mógł doradzać firmom zabiegającym o pracowników odpowiadających ich strategii rynkowej oraz profilowi produkcji czy usług. Staniesz się zatem cennym pracownikiem nie tylko dla urzędu pracy czy biura pośrednictwa i doradztwa zawodowego, ale także dla działu personalnego dowolnej instytucji czy korporacji.

   

Inne informacje związane z socjologia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |