Studia I Stopnia-Socjologia Bezpieczeństwa Publicznego

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia-Socjologia Bezpieczeństwa Publicznego - W ciągu tygodnia - Rzeszów - Podkarpackie

 • Profil słuchacza / wymogi
  Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu świadectw dojrzałości i świadectw ukończenia szkoły średniej w zależności czy kandydat zdaje nową czy starą maturę. Wyniki z postępowania kwalifikacyjnego zostaną ogłoszone 7 sierpnia 2009 r. Kandydaci powinni złożyć NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY: * świadectwo dojrzałości i świadectwo ukończenia szkoły średniej (w oryginale lub w odpisie lub świadectwo potwierdzone notarialnie), * podanie na obowiązującym formularzu WSIiZ (dostępnym w punkcie rekrutacyjnym oraz w internecie), * zaświadczenie lekarskie z bieżącego roku na wszystkie kierunki; od kandydatów ubiegających się o przyjęcie na Ratownictwo medyczne lub Zdrowie publiczne (specjalności: kosmetologia, promocja zdrowia z fizjoterapią, ochrona zdrowia niepełnosprawnych i starszych) wymagane jest zaświadczenie z Poradni Medycyny Pracy wraz z adnotacją na zaświadczeniu o wybranej specjalności - zaświadczenie musi być ważne na okres trwania studiów * 2 fotografie (kolor, białe tło, ciemne okrycie) w tym aktualną fotografię, zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, * kserokopię dowodu osobistego lub paszportu, * kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Studia I Stopnia
  Kierunek-Socjologia
  Specjalizacja - Socjologia Bezpieczeństwa Publicznego

  Wybierając tę specjalność uzyskasz wiedzę na temat społecznych i pozaspołecznych źródeł zagrożeń bezpieczeństwa publicznego - zarówno w wymiarze jednostkowym, jak i zbiorowym, lokalnym i państwowym. Poznasz mechanizmy reakcji indywidualnych i grupowych, a także techniki kierowania jednostkami i zespołami ludzkimi w sytuacjach kryzysowych. Dowiesz się, jakie są uwarunkowania przestępczości i innych patologii społecznych oraz jak można (należy) im zapobiegać (przeciwdziałać). Zostaniesz też poinformowany o prawnych aspektach sytuacji kryzysowych oraz polityce bezpieczeństwa zarówno państwa polskiego, jak i Unii Europejskiej.

  W programie studiów m.in.:

  * zagrożenia społeczne,
  * patologie społeczne,
  * społeczne uwarunkowania przestępczości i jej zapobieganie,
  * bezpieczeństwo społeczności lokalnych,
  * bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne państwa,
  * prawne aspekty sytuacji kryzysowej,
  * zarządzanie zasobami ludzkimi w sytuacjach kryzysowych
  .

  Specjalność jest realizowana od 4. semestru na studiach I stopnia.


  A co po studiach?

  Jako absolwent będziesz wyposażony w wiedzę niezbędną w zawodach związanych z kierowaniem jednostkami i zespołami ludzkimi w sytuacjach kryzysowych oraz przeciwdziałaniem przestępczości.

Inne informacje związane z socjologia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |