Studia I Stopnia-Rynki Finansowe i Bankowość

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSB-Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia-Rynki Finansowe i Bankowość - W ciągu tygodnia - Wrocław - Dolnośląskie

 • Cele
  Praca w sektorze bankowości daje perspektywy wysokich zarobków oraz awansu. Zajęcia prowadzone w ramach tej specjalności dostarczają pełnej wiedzy z dziedziny zarządzania produktami bankowymi i instrumentami finansowymi. Po ukończeniu specjalności Rynki Finansowe i Bankowość absolwenci będą potrafili m.in.: * przeprowadzać operacje bankowe, krajowe i zagraniczne, na rynku finansowym, * rozpoznawać i analizować ryzyko kredytowe, ryzyko stopy procentowej, ryzyko walutowe i operacji papierami wartościowymi, * zaprojektować działania promocyjne banku, * profesjonalnie kierować ekspozyturą banku. Perspektywy zawodowe Absolwenci tej specjalności w WSB będą przygotowani do pracy w: * bankach, gdzie będą zajmować się współpracą z klientami, analizą sytuacji finansowo-gospodarczej kredytobiorców, przeprowadzeniem operacji finansowych na rynku pieniężnym i kapitałowym, działalnością depozytową i rozliczeniami zagranicznymi, * instytucjach finansowych współpracujących z bankami oraz w działach firm odpowiedzialnych za współpracę z bankami i przeprowadzanie operacji finansowych, * instytucjach finansowych zajmujących się obrotem papierami wartościowymi oraz (po zdaniu dodatkowych egzaminów) w biurach maklerskich, funduszach powierniczych i na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, * firmach w charakterze doradców finansowych, wyszukujących najkorzystniejsze możliwości kredytowe finansowania przedsięwzięć gospodarczych oraz znajdujących optymalne warunki lokowania wolnych środków finansowych, * działach banków wdrażających nowoczesne technologie komputerowe oraz bankowość elektroniczną.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Studentem WSB we Wrocławiu może zostać każda osoba z wykształceniem średnim, udokumentowanym świadectwem maturalnym. Warunkiem przyjęcia jest złożenie kompletu dokumentów, podpisanie umowy o świadczeniu usług edukacyjnych oraz uiszczenie opłaty wpisowej. Wymagane są następujące dokumenty: * kwestionariusz, podanie i życiorys - dokumenty dostępne w Biurze Informacji i Rekrutacji * świadectwo maturalne- orginał lub odpis * kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej (orginał do wglądu) * 4 zdjęcia (zgodne z wymogami zdjęć do dowodu osobistego: 45x35 mm, lewy półprofil z widocznym lewym uchem) * kopię obydwu stron dowodu osobistego lub innego dowodu tożsamości * mężczyźni – dane z książeczki wojskowej (nr książeczki, adres WKU) * dowód wniesienia opłaty wpisowe
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Kierunek: Finanse i Rachunkowość

  Zakres: Rynki Finansowe i Bankowość

  I rok studiów
  (przedmioty są wspólne dla wszystkich obszarów)

  Przedmioty kształcenia ogólnego:
  - Język obcy
  - Technologia informacyjna
  - Socjologia
  - Etyka biznesu

  Przedmioty podstawowe:
  - Mikroekonomia
  - Prawo
  - Matematyka
  - Rachunkowość
  - Finanse

  Przedmioty kierunkowe:
  - Rachunkowość finansowa
  - Bankowość

  II rok studiów

  Przedmioty kształcenia ogólnego:
  - Język obcy
  - Wychowanie fizyczne

  Przedmioty podstawowe:
  - Statystyka
  - Makroekonomia

  Przedmioty kierunkowe:
  - Matematyka finansowa
  - Analiza finansowa
  - Rynki finansowe
  - Finanse publiczne
  - Finanse przedsiębiorstw

  Przedmioty specjalizacyjne (przedmioty określane przez Uczelnię):
  - Finanse osobiste
  - Bankowość hipoteczna

  - Seminarium dyplomowe (student wybiera promotora pracy dyplomowej zgodnie ze swoimi zainteresowaniami)
  - Wykład do wyboru

  III rok studiów

  Przedmioty podstawowe:
  - Ekonometria

  Przedmioty kierunkowe:
  - Ubezpieczenia

  Przedmioty specjalizacyjne (przedmioty określane przez Uczelnię):
  - Podstawy opodatkowania przedsiębiorstw
  - Praktyczne aspekty rynków finansowych
  - Pośrednictwo i doradztwo finansowe
  - Procedury podatkowe
  - Ochrona konsumenta na rynku ubezpieczeń
  - Bankowość elektroniczna

  - Seminarium dyplomowe

  - Wykład do wyboru

   

Inne informacje związane z Bankowość

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |