Studia I stopnia-Rachunkowość

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I stopnia-Rachunkowość - W ciągu tygodnia - Rzeszów - Podkarpackie

 • Cele
  Celem kształcenia na tej specjalności jest przekazanie podstawowego zakresu wiedzy kierunkowej oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do podjęcia dalszych studiów bądź pracy zawodowej.
 • Profil słuchacza / wymogi
  Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu świadectw dojrzałości i świadectw ukończenia szkoły średniej w zależności czy kandydat zdaje nową czy starą maturę. Wyniki z postępowania kwalifikacyjnego zostaną ogłoszone 7 sierpnia 2009 r. Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty: * świadectwo dojrzałości i świadectwo ukończenia szkoły średniej (w oryginale lub w odpisie lub świadectwo potwierdzone notarialnie), * podanie na obowiązującym formularzu WSIiZ (dostępnym w punkcie rekrutacyjnym oraz w internecie), * zaświadczenie lekarskie z bieżącego roku na wszystkie kierunki; od kandydatów ubiegających się o przyjęcie na Ratownictwo medyczne lub Zdrowie publiczne (specjalności: kosmetologia, promocja zdrowia z fizjoterapią, ochrona zdrowia niepełnosprawnych i starszych) wymagane jest zaświadczenie z Poradni Medycyny Pracy wraz z adnotacją na zaświadczeniu o wybranej specjalności - zaświadczenie musi być ważne na okres trwania studiów * 2 fotografie (kolor, białe tło, ciemne okrycie) w tym aktualną fotografię, zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, * kserokopię dowodu osobistego lub paszportu, * kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Studia I Stopnia
  Kierunek-Ekonomia
  Specjalność- Rachunkowość

  Realizowane w ramach specjalności przedmioty pozwolą Ci nauczyć się jak właściwie oceniać sytuację finansową przedsiębiorstwa oraz podejmować odpowiednie decyzje.

  W programie studiów m.in.:

  * zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych,
  * sprawozdawczość finansowa,
  * rachunek kosztów,
  * zarządzanie finansami,
  * rachunkowość finansowa
  .

  Specjalność realizowana jest od 5. semestru na studiach I stopnia.


  A co po studiach?

  Jako absolwent będziesz przygotowany do podjęcia pracy w działach zajmujących się zarządzaniem finansami, zarówno w przedsiębiorstwach, jak i instytucjach finansowych. Ścieżka kształcenia została tak zaprogramowana, abyś był również przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Inne informacje związane z rachunkowość finansowa

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |