Samochód w Firmie oraz Transport Towarów i Osób - Zagadnienia Podatkowe.

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Mentor Centrum Szkoleniowe

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Samochód w Firmie oraz Transport Towarów i Osób - Zagadnienia Podatkowe. - W ciągu tygodnia - Rzeszów - Podkarpackie

 • Szczegółowe informacje
  Cele szkolenia:
  Celem szkolenia jest omówienie całokształtu regulacji podatkowych, dotyczących materii, która od dawna wywołuje burzliwe dyskusje na łamach prasy oraz zajmuje prominentne miejsca na wokandach sądowych. Jednakże dla pracowników firm te zagadnienia mają wymiar praktyczny. Natomiast dla firmy stanowią spore ryzyko interpretacyjne. Szkolenie winno być przekrojem po regulacjach prawnych zarówno w podatku od towarów i usług, podatku akcyzowym jak  i również podatku dochodowym, kończąc na podatku od środków transportu. Samochód zostanie ujęty w różnych funkcjach, m.in.: jako środek trwały (lub towar nabyty), jako przedmiot obrotu (towar) – także międzynarodowego, jako produkt (wyrób gotowy), jako przedmiot najmu, dzierżawy, leasingu oraz jako narzędzie do świadczenia usług. Zostanie przedstawiona definicja samochodu osobowego oraz ciężarowego dla celów podatkowych. Omówione również będą wszelkie kontrowersje związane z wyrokiem ETS w sprawie Magoora, dotyczące prawa pełnego odliczenia VAT. Na przykładzie samochodu osobowego w różnych funkcjach słuchacz będzie mógł zapoznać się również z mechanizmami funkcjonowania różnych podatków oraz zasadami uniwersalnymi prawa podatkowego.
   
  Grupa docelowa:
  Szkolenie szczególnie polecane jest:
  • Pracownikom działów finansowo-księgowych firm oraz pracownikom biur rachunkowych, w szczególności tym, którzy na co dzień stykają się z problematyką odliczeń w VAT lub kosztów uzyskania przychodów w CIT i PIT;
  • Kierownictwu jednostek gospodarczych oraz przedsiębiorcom dysponującym samochodami osobowymi lub ciężarowymi lub posiadającymi samochody, wykorzystywane do przewożenia towarów lub osób;
  • Pracownikom i kierownictwu firm z branży motoryzacyjnej;
  • Pracownikom organów skarbowych;
  • Studentom, zainteresowanym tematyką podatkową (prawa podatkowego).
  Korzyści dla Uczestnika i organizacji:
  • Uczestnik szkolenia pozyska wiedzę niezbędną do właściwej oceny przepisów prawa podatkowego, które dotyczą różnych aspektów użytkowania samochodów; będzie w stanie samodzielnie ocenić ryzyko podatkowe; przy okazji uzyska wiedzę na temat ogólnych mechanizmów rządzących prawem podatkowym;
  • Korzyścią dla przedsiębiorcy (firmy) jest zminimalizowanie ryzyka podatkowego, związanego z każdą z form użytkowania samochodów. 
  Tematyka szkolenia:
  1. Pojazd mechaniczny, samochód osobowy, samochód ciężarowy, nowy środek transportu, ciągnik siodłowy, ciągnik balastowy – istotne definicje dla celów podatkowych (prawo o ruchu drogowym oraz ustawy podatkowe).
  2. Środek transportu nabyty dla celów przedsiębiorstwa jako środek trwały.
  • Podatek dochodowy (koszty uzyskania przychodów, odpisy amortyzacyjne);
  • Podatek od towarów i usług (warunki odliczenia podatku naliczone, kontrowersje wokół wyroku ETS w sprawie Magoora, odliczenie VAT od paliwa);
  • Podatek od środków transportowych;
  • Podatek akcyzowy
        3. Środek transportu nabyty w celu odsprzedaży (towar handlowy) lub wytworzony we własnym  zakresie.
  • Podatek dochodowy i prawo bilansowe;
  • Podatek od towarów i usług;
  • Podatek akcyzowy
        4. Środek transportu będący przedmiotem najmu, dzierżawy, leasingu oraz pojazd prywatny wykorzystywany dla celów firmy.
  • Podatek dochodowy i prawo bilansowe;
  • Podatek od towarów i usług;
  • Podatek akcyzowy
        5. Transport towarów, czyli wykorzystanie środka transportu w celu świadczenia usług.
  • Krajowy, wewnątrzwspólnotowy i międzynarodowy transport towarów i osób, według nowych regulacji, obowiązujących w podatku VAT;
  • Zróżnicowanie transportu na rzecz konsumentów oraz na rzecz podatników (tzw. B2B);
  • Transport towarów a transport osób – różne sposoby opodatkowania;
  • Zwrot podatku dla przedsiębiorców wykonujących usługi w zakresie transportu międzynarodowego.
        6. Powyższe zagadnienia zostaną omówione w oparciu o aktualne orzecznictwo i poparte przykładami.
   
  Metodyka szkolenia:
  Zagadnienia zostaną zaprezentowane w formie wykładu. Jednakże powyższe kwestie zostaną poparte studium przypadków (orzecznictwo). Przewidziana jest również dyskusja merytoryczna, dotycząca niniejszej tematyki. Zachęcamy uczestników szkolenia do zgłaszania pytań, które dotyczą analizowanych zagadnień, które zostaną one omówione na szkoleniu. 

   Czas trwania:
  1 dzień po 8h
   
  Wielkość grupy:
  12-16 osób

Inne informacje związane z księgowy

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |