Studia I Stopnia-Ochrona Zdrowia Niepełnosprawnych i Starszych

 • Centrum:
 • Typ:
  W ciągu tygodnia
 • Miejsce:
 • Rodzaj:
 • Cena:
 • Komentarz:
  Studia realizowane są również w systemie niestacjonarnym. Absolwenci studiów I stopnia będą mogli kontynuować naukę na studiach II stopnia w WSIiZ na kierunku Zdrowie publiczne w momencie uzyskania uprawnień. Natomiast absolwenci specjalności promocja zdrowia z fizjoterapią mogą kontynuować naukę wybierając studia II stopnia na kierunku Fizjoterapia w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu.
 • Więcej informacji
Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia-Ochrona Zdrowia Niepełnosprawnych i Starszych - W ciągu tygodnia - Rzeszów - Podkarpackie

 • Cele
  Uruchomienie kierunku Zdrowie publiczne w naszej Uczelni jest odpowiedzią na konieczność kształcenia specjalistów z zakresu promowania zdrowego stylu życia wśród ludzi młodych i aktywnych. Przy ogólnym procesie starzenia się społeczeństwa, niewątpliwie wzrasta zapotrzebowanie na specjalistyczne usługi opiekuńcze, terapeutyczne, rehabilitacyjne itp.
 • Profil słuchacza / wymogi
  Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu świadectw dojrzałości i świadectw ukończenia szkoły średniej w zależności czy kandydat zdaje nową czy starą maturę. Wyniki z postępowania kwalifikacyjnego zostaną ogłoszone 7 sierpnia 2009 r. Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty: * świadectwo dojrzałości i świadectwo ukończenia szkoły średniej (w oryginale lub w odpisie lub świadectwo potwierdzone notarialnie), * podanie na obowiązującym formularzu WSIiZ (dostępnym w punkcie rekrutacyjnym oraz w internecie), * zaświadczenie lekarskie z bieżącego roku na wszystkie kierunki; od kandydatów ubiegających się o przyjęcie na Ratownictwo medyczne lub Zdrowie publiczne (specjalności: kosmetologia, promocja zdrowia z fizjoterapią, ochrona zdrowia niepełnosprawnych i starszych) wymagane jest zaświadczenie z Poradni Medycyny Pracy wraz z adnotacją na zaświadczeniu o wybranej specjalności - zaświadczenie musi być ważne na okres trwania studiów * 2 fotografie (kolor, białe tło, ciemne okrycie) w tym aktualną fotografię, zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, * kserokopię dowodu osobistego lub paszportu, * kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Studia I Stopnia
  Kierunek-Zdrowie Publiczne
  Specjalizacja- Ochrona Zdrowia Niepełnosprawnych i Starszych

  Obecnie w skład Unii Europejskiej wchodzi 27 państw, w tym Polska. Każde z nich organizuje i finansuje opiekę nad ludźmi starszymi, przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi, stąd rodzi się potrzeba wprowadzenia tego zawodu na rynek usług medycznych także w Polsce. W miarę przedłużania życia oraz w obliczu problematyki osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych wzrasta zapotrzebowanie na specjalistyczne usługi rehabilitacyjne, terapeutyczne, opiekuńcze dla tej grupy społeczności.

  Wybierając tą specjalność uzyskasz wiedzę teoretyczną i praktyczną oraz przygotowanie do udzielania pomocy w ramach podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej. W oparciu o uzyskane kwalifikacje będziesz mógł świadczyć usługi medyczne służące postępowaniu diagnostycznemu, leczniczemu, rehabilitacyjnemu, opiekuńczemu, orzeczniczemu oraz innym czynnościom leczniczo opiekuńczych.

  Wprowadzenie do pracy absolwentów specjalności z wiedzą ogólno medyczną oraz specjalistycznym wykształceniem w zakresie problematyki osób starszych i niepełnosprawnych przyczyni się do poprawy jakości życia tych osób i umożliwi im poprawę standardu życia a także w większości przypadków pozostawanie tych osób we własnym środowisku życiowym. Tak wykształcona kadra specjalistów będzie mogła przejąć opiekę domową nad tą grupą chorych i odciążyć tym samym szpitale i inne placówki służby zdrowia.

  W programie studiów m.in.:

  * anatomia i fizjologia człowieka,
  * czynniki chorobotwórcze,
  * podstawowe procesy patologiczne,
  * objawy charakterystyczne dla schorzeń poszczególnych układów,
  * odmienność symptomatologii i przebiegu chorób w wieku podeszłym,
  * promocja zdrowia, edukacja zdrowotna, profilaktyka pierwotna i wtórna,
  * rehabilitacja w wybranych chorobach ludzi starszych
  * opieka socjalna w Unii Europejskiej nad społeczeństwem starzejącym się i niepełnosprawnym
  * zasady etyki medycznej i problematyka wypalenia zawodowego tej grupy pracowników ochrony zdrowia
  .

  Specjalność jest realizowana od 4. semestru na studiach I stopnia.

  Aby ubiegać się o przyjęcie na specjalność ochrona zdrowia niepełnosprawnych i starszych musisz przejść obowiązkowe badania lekarskie w Poradni Medycyny Pracy. Skierowanie na nie otrzymasz w Dziale Rekrutacji.


  A co po studiach?

  Jako absolwentowi, studia w zakresie ochrony zdrowia niepełnosprawnych i starszych pozwolą Ci na poznanie zadań zawodowych obejmujących prowadzenie badań i uzyskiwanie wiedzy o ustroju ludzkim w stanie zdrowia i choroby, zapobieganie chorobom i urazom, leczenie, opiekę medyczną, promowanie zdrowia, rehabilitację (w tym ruchową), terapię zajęciową, higienę, analitykę środowiska, oświaty zdrowotnej, orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia, publikowanie wyników badań naukowych i informacji z zakresu wiedzy medycznej, nadzór nad innymi pracownikami medycznymi i ich kształcenie zawodowe w tym zakresie.

Inne informacje związane z medycyna osób starszych

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |